Min opplevelse av å bruke teknologi i klasserommet så langt

I løpet av studiet har vi blitt introdusert for ulike digitale verktøy som vi har fått i oppdrag å prøve ut i undervisningen. Denne prosessen med å sette seg inn i de ulike digitale verktøyene har vært krevende, men samtidig veldig gøy å lære om og ta i bruk. Dette er verktøy som gjør undervisningen mer variert og elevene får ta mer del i egen læring. Elevene får også utviklet grunnleggende ferdigheter i å bruke  digitale verktøy