VR i undervisningen:

Ved å ta på seg et par VR- briller kan mann tre inn i en virtuell virkelighet. VR-briller er tredimensjonalt, og det du ser gjennom brillene oppfattes som ganske realistisk. Jeg vil i dette blogginnlegget reflektere rundt hvilke pedagogiske muligheter og utfordringer bruk av VR- briller kan ha for undervisningen

Positive og negative aspekter ved bruk av VR i undervisningen

Høsten 2017 ble velferdsteknologi introdusert som et nytt tema i læreplanen for helse og oppvekstfag (Kunnskapsdepartementet, 2017).  I 2020 ble krav om kompetanse i digitalisering enda sterkere forankret i fagfornyelsen» vi fornyer alle læreplanene i skolen for å gjøre dem mer relevante for fremtiden»( udir,2019.s.1)(kilde2) Som lærer skal vi utdanne fremtidens yrkesutøvere og ved å ta i bruk ny teknologi i undervisningen styrker vi elevenes kompetanse til å møte samfunnets krav til kompetanse,

All bruk av teknologi i skolen kan relateres til positive og negative aspekter. Kluge henviser til at når nye arbeidsformer og nye muligheter for læring oppstår kan kompleksiteten av verktøyet gi oss nye utfordringer (Kluge, A. 2021). Jeg har ikke selv erfaring med bruk av VR briller i undervisningen men ser at bruk kan være et spennende supplement til ordinær undervisning. Statsped henviser til  at  bruk av VR kan gi elevene mulighet til å ta en aktiv rolle i sin egen læringsprosess, og at læring gjennom erfaring vil gi økt læringsutbytte, konsentrasjon og motivasjon. Bruk av VR i undervisningen kan også gi spesialpedagogisk støtte gjennom visualisering av fagstoff, og begrepstrening. (Statlig spesialpedagogisk tjeneste, 2021).  

Bilde er hentet fra: https://www.colourbox.com/image/young-girl-with-vr-goggles-on-head-image-52621696

Skisse til undervisning med bruk av 3D

Bilde er hentet fra: https://www.statped.no/laringsressurser/sok-resultatside/finn-laringsressurser/?q=vr+app

Lag en dyrecelle i 3D:

Vg1 helse og oppvekstfag

Elevene skal utforske dyreceller med aktiv læring ved å lage cellene selv og så presentere den for klassen

Læreplan mål:

  • beskrive hvordan kroppen er bygget opp, og forklare hvordan den fungerer

Læringsmål:

Lære om dyrecellen sin oppbygging og hvilke funksjoner de forskjellige delene i cellene har

Oppgavetekst:

Utforsk hvilke organeller som finnes i dyrecellen. Lag en dyrecelle med tilhørende organeller

  • Mitokondrie
  • Cellemembran
  • Cytosol
  • Cellekjerne
  • Kjernemembran
  • DNA
  • Ribosomer

Presenter arbeidet med dyrecellen

  • Når modellen er ferdig, skal du presentere dyrecellen for medelever og forklar funksjonen til de ulike organellene
Bilde er hentet fra: https://www.cappelendammundervisning.no/_laring-med-digital-teknologi-anders-kluge-9788202454548