Digital dømmekraft i skolen

I rammeverket for ‘Lærerens profesjonsfaglige kompetanse’ Links to an external site.under etikk står det:

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer kjenner skolens verdigrunnlag i forhold til digitalisering i samfunnet. Læreren har innsikt i lovverk så vel som etiske problemstillinger knyttet til digital dannelse og deltakelse i det digitale og demokratiske samfunnet. Læreren bidrar til å utvikle elevenes digitale dømmekraft, forståelse og evne til å handle i tråd med dette.

I dette oppdraget valgte jeg å lage en plakat i google presentasjoner hvor tema for undervisningen var nettvett. Jeg tok utgangspunkt i et undervisningsopplegg utarbeidet av Redd Barna og tilpasset dette til min undervisning. Elevene har Ipad med hjem hver dag, og har dermed tilgang til nett i tillegg til digitale hjelpemidler de måtte ha tilgjengelig hjemme. På skolen bruker vi læringsressurser i form av ulike apper. Jeg ville forsøke å starte på en måte elevene kunne relatere seg til og ønsket å kombinere samtale med mentimeter på nettbrettet. Undervisningen ble delt i to økter hvor økt 1 besto av «Klassens digitale kart». Her snakket vi om hva de brukte internett til. Hvilke apper de brukte og hva de så på internett. De jobbet med læringsvenn og i grupper med spørsmål jeg stilte. De samme spørsmålene fikk de når de scannet qr-koden på plakaten jeg hadde skrevet ut fra google presentasjoner. Her kunne svare opptil fem forskjellige svar. Vi samlet oss på slutten for å se felles på svarene. Økt 2 hadde tema «Å være en god venn på nett». Elevene jobbet på samme måte, men da den forrige qr-koden var en ordsky, var denne koden lagt opp til svar. På denne måten kunne de selv komme med forslag til hvordan være en god venn på nett. Det var en gøy og lærerik økt, utfordringen var nok at det for noen var litt utfordrende å skrive. Men med god modellering på tavla fikk alle elevene skrevet noe i mentimeter, og det var stor stas å se sine egne svar på skjerm.

Legg igjen en kommentar