Oppdrag 2: Digitalt klasserom

Escape room er en form for hjernetrim hvor en gruppe mennesker blir låst inne i et rom og må prøve å komme seg ut før den gitte tiden har gått ut. De blir satt inn i en handling, og skal samarbeide for å finne hint og løsninger på oppgaver og gåter som hjelper de til å finne koden til døren.

Dette hadde jeg lyst til å prøve med mine elever i 5. klasse. Jeg valgte å lage en oppsummering av de fagene og emmene elevene har jobbet med fra sommerferien til høstferien. Jeg lagde dette i Google Presentasjon og fant et passende bilde til rommet.

Slik så rommet ut. Her får de veiledning fra starten angående hvor de skal starte. Når de trykker på personen får de lese en handling og hvordan de skal gå frem for å løse oppgavene.

Jeg la til flere elementer i rommet, der hver av elementene hadde en lenke/kobling til seg. Når de trykket inn på en element ble de sendt direkte til en oppgave. Denne oppgaven måtte de løse før de kom seg videre til enten en ny oppgave eller til svaret. Deretter trykket de seg videre på de ulike elementene til de hadde løst alle oppgavene. Jeg valgte å lage sju forskjellige oppgaver, der elevene skulle samle inn sju forskjellige tall. Elevene har jobbet med plassverdisystemet og har jobbet mye med hundretusenplassen. De ble veldig nysgjerrige på hva som skjer når det blir lagt til et ekstra tall, og vi var da oppe i millionplassen. Når de hadde funnet alle sju tallene, skulle de finne nøkkelen som ligger skjult i bildet, for å komme seg ut. Her fikk de i oppgave å lage det største mulige tallet med sju tallene du hadde funnet underveis. Klarte de dette, ble de sendt til ei ny side hvor det stod:

Jeg ønsket at elevene krysset ut for hvor lang tid de brukte, slik at jeg kan gjøre endringer til neste gang. For jeg tenker absolutt at det blir en neste gang!
Dette var en skikkelig gøy opplevelse både for meg, men også for elevene. Elevene kom bort etter timen og sa at dette var skikkelig gøy. Elevene jobbet to og to sammen, og jeg opplevde at elevene jobbet veldig bra sammen. De samarbeidet sammen, hørte på hverandre, stolte på hverandre og prøvde ut hverandres løsninger underveis. Det var også veldig gøy å se hvordan elevene gikk frem for å løse oppgavene. Flere av elevene fikk også konkurranseinstikt og motivasjon når de så hvor lang tid som hadde gått og hvor mange oppgaver de hadde igjen.

Jeg lagde dette spillet til elevene med en tanke om at de skulle forstå prinsippet og øve seg på det å tenke på en annen måte enn de er vant til. Jeg opplevde at flere av elevene syntes det var vanskelig å tenke på denne måten og trengte en del veiledning. Jeg tenker at det en gøy aktivitet som vi skal gjøre flere ganger, både for å styrke samarbeide, men også for å øke kreativiteten og problemløsningen hos elevene.

Trykk her for å komme til spillet mitt.

Legg igjen en kommentar