Nettvettplakat

Nettvett og digital dømmekraft - Medie- og informasjonskunnskap 1 - NDLA

 Foto: Scanpix

Helt først laget alle elevene et digitalt tankekart om «nettvett»- 2 og 2 sammen.

De fleste brukte Creaza for å lage tankekartet, noen brukte Canva.com, og leverte et skjermbilde av tankekartet sitt. Vi så på alle tankekartene og reflekterte + pratet litt omkring det de hadde skrevet ned.

Samarbeid
Foto: Scanpix (eksempel som ligner elevenes arbeid)

Etter tankekartet fikk elevene en digital valgplakat omkring nettvett på its learning. Her kunne de velge ulike oppgaver som omhandlet personvern og kritisk tenking omkring tema. Jeg tok utgangspunkt i dubestemmer.no og brukte mange av oppgavene der, og laget en direkte link. Vi så også et par episoder av NRK serien Nudes, hvor vi diskuterte ulike tema og problemstillinger i etterkant av episodene. Det var tydelig at elevene kjente seg igjen i mange av temaene, og særlig «Nudes» engasjerte de. Noen av elevene kjente også skuespillere som deltok (fra Tangen vgs). Digital dømmekraft er alltid aktuelt i skolen og elevene sa selv at de burde lære mer om dette temaet.