Bli kjent med eTwinning du også!

eTwinning

(Over: eTwinnings logo. bilde hentet fra  https://diku.no\etwinning\543\logo)

I dette blogginnlegget skal jeg fortelle om et samarbeidsprosjekt jeg kunne tenkt meg å gjennomføre på plattformen eTwinning, samt se litt på de pedagogiske mulighetene og utfordringene som finnes ved bruk av eTwinning.

Hva er eTwinning?

Først lurer du kanskje på hva eTwinning er? Det skal jeg fortelle deg! eTwinning er en plattform der skoleklasser eller elevgrupper i Europa digitalt kan samarbeide om ulike prosjekter. eTwinning er utviklet i samarbeid med Erasmus+, og har per nå nesten 1 million registrerte brukere i Europa. Tanken bak plattformen er å skape en arena i det digitale univers der elever, lærere, klasser og skoler kan samarbeid om å utvikle nye undervisningsprosjekter eller undervisningsopplegg, samt utveksle erfaringer eller kultur.

Hvilket prosjekt kunne jeg tenke meg?

Når en logger inn på eTwinning er det et stort antall prosjekter å velge mellom, i alle slags fag og retninger. I eTwinnings filter kan du velge språk, alder, land og mange flere faktorer for å begrense resultatene dine. Jeg bestemte meg for å velge engelsk og samfunnsfag som ønsket fag, men var egentlig åpen for alt når det kom til land.

Jeg underviser til daglig i både samfunnsfag, engelsk og kroppsøving i en barn-og-ungdomsklasse, og fant etter en liten stund et prosjekt på en barneskole i Hellas som jeg syns så veldig spennende ut! Prosjektet gikk ut på at en skulle utveksle digitale påskekort og påsketradisjoner med hverandre. Dette var en klasse på barneskolen, og elevene var rund 10 år gamle. Mine elever går på vg2, og de har mye arbeidspraksis her i Norge med barn i alle aldere. Dette ville være en fin måte å få øvd seg litt i engelsk, samtidig som de laget et gøy påskeopplegg om Norge for denne greske barneskoleklassen- både med fortellinger, bilder og video fra Norge, og kreative digitale påskekort til barna. I dette prosjektet ville også mine elever måtte ha vist at de evner å lytte og vise engasjement til barn over nett, samt samhandle på engelsk. Jeg tror mine elever vil tenke at dette prosjektet er veldig spennende, ikke minst fordi de skal lage innhold som faktisk blir brukt til noe- ikke bare noe som blir levert på its learning.

Hvorfor skal vi egentlig bruke teknologistøttet læring som eTwinning?

Forskeren ved institutt for pedagogikk ved UiO, Anders Kluge, har 3 slående gode argumenter som taler for å bruke digital teknologi og digitale plattformer som eTwinning, i læringsprosesser:

  1. Teknologistøttet læring har potensial til å gjøre læringsprosessene mer effektive og effektfulle.
  2. Teknologi har endret fag på en slik måte at fagene i seg selv i økende grad er basert på teknologi.
  3. Digital kompetanse er viktig i seg selv og kan læres ved å anvende teknologi i de forskjellige fagene.

(Kluge, 2021, side 19)

Ut ifra dette ser vi tydelig at vi både kan få mer effektive og effektfulle læringsprosesser, og det ser jeg absolutt for meg at påskeprosjektet med barneskoleklassen i Hellas kunne blitt! Her ville de nok engasjert seg veldig- og det ville ikke tatt så lang tid heller. For en barn og ungdomsarbeider i Norge i dag vil det å ha et solid teknologisk grunnlag også være en klar fordel når han eller hun skal ut i arbeidslivet på egenhånd, og her ser vi at punkt 3 til Anders Kluge understreker dette.

Hvilke pedagogiske muligheter og utfordringer som ligger ved bruk av eTwinning?

Digital teknologi har endret, og vil fortsette å endre livet for oss alle. «Vi kan si at vi lever i et samfunn der teknologien er så allestedsnærværende både fysisk og mentalt at vi kan snakke om at store deler av vår verden er baser på digital teknologi» (Kluge,2021, side 11).

Men, hva med disse mulighetene da, i vår digitale tidsalder? Ifølge Kluge er disse blitt en hel del flere. Eksempelvis ved å bruke samarbeidsplattformer slik som eTwinning kan lærere og elever samarbeide og dele informasjon på en svært effektiv måte, uavhengig av tid og sted. Vi kan sende påskekort til Hellas, som de kan åpne når de måtte passe, i sin digitale postkasse, og elevene på min videregående skole kan motta søte påskekort fra barneskoleklassen i Hellas, nå vi har engelsktimer. Vi kan naturligvis også møtes i sanntid, og utveksle påsketradisjoner live med skiklær og appelsiner i klasserommet, og kanskje får vi høre litt fra hvordan de feirer i Hellas. Økt kulturell forståelse, en vil kunne få et bredere perspektiv i elevenes liv og skape økt kunnskap. Dette er en kjempe mulighet ved eTwinning- og kanskje den største fordelen.

På den andre siden avhenger det at språkbiten, og de teknologiske hjelpemidlene og ferdighetene er noenlunde på plass, både hos lærere og elever- for dette vil nok på den andre siden kunne stoppe et godt samarbeid. Har eksempelvis den andre samarbeidsskolen svært dårlig internettilgang, eller at mine elever behersker engelsk svært dårlig, vil samarbeid blir ganske komplisert.

Jeg vil helt også trekke frem to negative aspekter ved bruk av eTwinning, slik som plattformen oppleves i dag, for meg som bruker:

  1. Selve plattformen er utrolig treig i reaksjonen, den bruker lang tid å prosessere klikk på ulike prosjekter, eller endringer i filter- og det virker litt «gammeldags». Få andre nettider er så treige i reaksjonen. Dette skyldes ikke dårlig nettilgang, og de jeg har snakket med av mine medstudenter opplever det samme. Det går seint, så det å lete og lese om prosjekter tar LANG tid.
  2. Det er registrert utrolig mange prosjekter, og mange har svært mangelfull informasjon, kanskje bare noen få ord- og det er ikke lett å vite hva de egentlig har tenkt med prosjektet sitt. Kanskje det burde være krav om mer informasjon fra de som legger ut samarbeidsprosjekt?

Summa summarum gir eTwinning elever og lærere gode muligheter for samarbeid med andre skoler fra ulike land, og eTwinning gir også muligheten til et økt perspektiv på verden med kulturell læring. Det gir også mulighet for å utvikle digitale ferdigheter, men det er viktig at teknologi, teknologikunnskap og språk er på plass.

Litteraturliste

Etwinning-bilde av logo, hentet 09.03.23, fra: https://diku.no\etwinning\543\logo

Kluge,A. (2021). Læring med digital teknologi- teoriar og utviklingstrekk. Cappelen Damm AS

Skjermbilde av valgt eTwinning-prosjekt, hentet 09.03.23, fra: https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/projects/147325