Hvordan opplever jeg å bruke teknologi i undervisningen per nå

Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren -  regjeringen.no
Foto: scanpix

Bruken av læringsteknologi er kommet for å bli og jeg opplever det som oftest berikende å bruke teknologi i undervisningen, og det er ikke mange timer jeg underviser der teknologi ikke er en del av det jeg har planlagt, i en eller annen form. Læringsplattformer, fravær, bøker, film, spill og underholdning er for det meste digitalt- og det trives jeg med. Det som kan være frustrerende er når tilgangen på gode digitale læremidler (oppdaterte PCer), support (fra nettverksansvarlig) og stabilt godt nett uteblir. Dette er svært viktige komponenter som må være på plass for å lykkes.