Jeopardy

Denne uken prøvde vi ut en «Jeopardy» som jeg hadde laget på trinnet. Jeopardy er egentlig et spill hvor spillerne får svaret, så skal spillerne prøve å finne spørsmålet som passer til svaret. Jeg gjennomførte det som et vanlig spill hvor lagene fikk spørsmål og de sammen skulle prøve å finne svarene.
Elevene ble delt inn i 5 vilkårlige grupper. Gruppene ble dannet ved å trekke ispinner. Gruppestørrelsen var grei, men Jeopardyen kunne også godt vært gjennomført med mindre grupper.

Underveis i spille endret vi litt på reglene. Første runde fikk alle gruppene lov å velge seg en kategori og av gi svar. Svarte de «pass» gikk spørsmålet videre til neste gruppe. Andre runde gjorde vi det slik at svarte laget riktig, fikk de lov å velge seg en ny kategori. Slik fikk de fortsette til de svarte feil eller sa «pass» på oppgaven. Da gikk sjansen videre til neste gruppe. Dette fungerte bra. Det kom noen reaksjoner på at det ble litt urettferdig, for en av gruppene løste mange oppgaver og det ble lite igjen til resten. Oppgavene var passe vanskelig for elever på 6.trinn. Vi brukte ca. 30-40 minutter for å gjennomføre opplegget.

Det tok litt tid å utarbeide Jeopardyen, men jeg tenker at nå har jeg laget en grunnpakke som er lett å endre senere. Neste gang jeg skal prøve det samme, tror jeg at jeg vil innføre tidsbegrensning, slik at evt. flere grupper kan få prøvd seg og elevene får en litt mer reel spillopplevelse

Link til Jeopardy min finner du her.

Legg igjen en kommentar