Programmering i skolen

Bilderesultat for scratch jr.

Vårt siste oppdrag denne høsten var å utforske programmering sammen med elevene vi jobber med. På sist samling ble vi presentert for programmet Scratch Jr. Det var et nytt program for meg, og jeg ble nysgjerrig på hvordan det kunne brukes sammen med noen elever som sliter faglig.

Jeg jobber for det meste med spes.ped dette skoleåret, og valgte derfor å utforske Scratch Jr. med noen av disse elevene. Målet var å få dem til å sette sammen en kort film, for så å prøve å skrive en fortelling/noen setninger utfra hva hva filmen handlet om i ettertid. Planen er at dette er noe resten av trinnet skal prøve seg på senere. Grunnen til at jeg valgte å starte med den lille gruppen med elever først var todelt:

  1. Bli kjent med selve programmet for selv å bedre kunne veilede i etterkant.
  2. La disse elevene få føle seg litt som «eksperter» for de andre, når den tid kommer.

Programmet ble tatt i mot med stor entusiasme. Vi startet med å se noen korte introduksjonsfilmer som viste det mest grunnleggende (mest for å koble inn litt engelsk lyttetrening også) før elevene fikk sitte å prøve seg ut på egenhånd (med veiledning). Det var ikke vanskelig å få dem til å sitte å prøve seg ut og bli kjent med hvordan programmere figurene til å gjøre ulike handlinger. Det var derimot et litt større problem når jeg utfordret dem til å tenke i historie i hode samtidig som de prøve å utforske figurenes bevegelser.

Prosjektet er ikke ferdig enda, så jeg har ikke noen historier å dele enda, men det har vært en interessant og morsom prosess og jeg gleder meg til å se/lese fortellingene de har laget.

Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er noe vi hele tiden trenger å jobbe med i skolen.
Tidligere når vi har jobbet med dette på trinnet har vi ofte gjort dette i plenum og snakket sammen ut fra case eller små filmsnutter. Da har vi opplevd at enkelte kobler ut og ikke engasjerer seg. Derfor ønsket vi denne gangen å gjøre det litt annerledes.

Elevene på trinnet er delt inn i 4 ulike grupper på tvers av klassene. De ulike gruppene jobber noen ganger hver for seg og andre ganger to og to grupper sammen. Når elevene jobber med a-plan jobber de gruppevis. Elevene har da 3 timer til disposisjon i sitt arbeid. Denne og 5 uker fremover vil en av oppgavene være å arbeide med digital dømmekraft.

Rundt forbi i klasserommet har vi hengt opp plakater som har et tema som omhandler «digital dømmekraft». I løpet av arbeidsøkten skal elevene velge seg et av temaene og gjennomføre oppgavene som er på dem. Alle plakatene er bygd opp på samme måte. Hver plakat har to oppgaver. For å komme inn til oppgavene må elevene skanne QR-koden. Når de har skannet koden kommer de først inn til en film de skal se, for så å skanne neste kode for å komme inn til oppgavene. Filmene og oppgavene er hentet ut fra Barnevakten.no sine nettvettsider «Hallo»

Stasjonene fungerte veldig bra, og elevene ga uttrykk for at de synes det var en grei måte å jobbe på. Spesielt trakk noen frem at de synes det var interessant og lærerikt å høre andre sitte å diskutere temaer de var opptatt av.

Når alle elevene har vært gjennom alle temaene, vil vi gjennomføre en felles oppsummering for å høre hva de sitter igjen med og har lært.

Link til alle oppgavene finner der her.

Jeopardy

Denne uken prøvde vi ut en «Jeopardy» som jeg hadde laget på trinnet. Jeopardy er egentlig et spill hvor spillerne får svaret, så skal spillerne prøve å finne spørsmålet som passer til svaret. Jeg gjennomførte det som et vanlig spill hvor lagene fikk spørsmål og de sammen skulle prøve å finne svarene.
Elevene ble delt inn i 5 vilkårlige grupper. Gruppene ble dannet ved å trekke ispinner. Gruppestørrelsen var grei, men Jeopardyen kunne også godt vært gjennomført med mindre grupper.

Underveis i spille endret vi litt på reglene. Første runde fikk alle gruppene lov å velge seg en kategori og av gi svar. Svarte de «pass» gikk spørsmålet videre til neste gruppe. Andre runde gjorde vi det slik at svarte laget riktig, fikk de lov å velge seg en ny kategori. Slik fikk de fortsette til de svarte feil eller sa «pass» på oppgaven. Da gikk sjansen videre til neste gruppe. Dette fungerte bra. Det kom noen reaksjoner på at det ble litt urettferdig, for en av gruppene løste mange oppgaver og det ble lite igjen til resten. Oppgavene var passe vanskelig for elever på 6.trinn. Vi brukte ca. 30-40 minutter for å gjennomføre opplegget.

Det tok litt tid å utarbeide Jeopardyen, men jeg tenker at nå har jeg laget en grunnpakke som er lett å endre senere. Neste gang jeg skal prøve det samme, tror jeg at jeg vil innføre tidsbegrensning, slik at evt. flere grupper kan få prøvd seg og elevene får en litt mer reel spillopplevelse

Link til Jeopardy min finner du her.

Valgtavle

Hver uke har vi på 6.trinn arbeidsprogram på timeplanen (3.timer). Denne uken testet vi ut en ny løsning. I stede for at arbeidsprogrammet var et Word-dokument, slik elevene er vant til, laget jeg en valgtavle i PowerPoint. Valgtavlen inneholdt fagene norsk, matematikk og naturfag, med forslag til avbrekk når elevene trengte en pause. Valgtavlen ble delt med elevene via Showbie, som er den digitale læringsplatformen elevene bruker.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSGk6S6rKrx-0KkC2qyaBHq4nBxVr02JNc1zGL-YGqHkEje4kDxAaTPLBSmOEwoet9RdGhlI8gPTlHR/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Fredag hadde jeg en oppsummerende samtale med enkelte av elevene på trinnet, for å høre litt om hvordan de hadde opplevd den nye formen for arbeidsprogram. Elevene var ganske enstemmige i at de likte den nye versjonen. Et av argumentene deres var at nå var alt samlet på et sted og de slapp å stykke seg frem og tilbake på Showbie for å finne de ulike oppgavene. De mente det gjorde det lettere å holde fokus på hva som skulle gjøres. I tillegg kom det frem at det var letter å jobbe i eget tempo og ha fokus på egen læring. De sa også at det var godt å ha noen valgfrie avbrekk innimellom når de arbeidet. Da ble arbeidet mer lystbetont og det var lettere å holde konsentrasjonen på de ulike faglige oppgavene.

Ved å jobbe på denne måten, får elevene god trening i å ta ansvaret for egen læring og det er en god måte å lære seg å strukturere eget arbeid på. Det bekreftet samtalene med elevene.

En positiv effekt ved en slik type arbeidsprogram, er det lett å legg inn tilpasninger pr. elev uten at det blir veldig synlig for andre elever at de jobber med andre oppgaver. En kan også lett tilpasse oppgavene ved gi de valg med tanke på vanskelighetsgrad, velge enten A elle B. En slik form for arbeidsprogram har også sine baksider. Når elevene får alt servert på et sted, mister de noe av evnene til å navigere seg frem og tilbake til der informasjonen/oppgavene befinner seg. Når en bare kan trykke på en lenke for å komme inn på rett sted, mister de noe av evnen til å søke opp og finne frem selv på en nettside. Faren er at det kan gjør elevene litt «late» og lite aktive selv i søkeprosessen for å komme frem til rett informasjon.

Kort oppsummert vil jeg si at erfaringene ved å bruke en digital valgtavle var veldig positive og det er noe trinnet vil fortsette med fremover.

Velkommen til min blogg😊

Hei, jeg heter Randi Eikeland Lid og skal dette skoleåret studere «profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). I tillegg til studiene jobber jeg fulltid som lærer i grunnskolen, i år på 6. trinn. Jeg er utdannet adjunkt med tillegg og har 23 år praksis bak meg.

I denne bloggen kan dere følge mine studier og få et innblikk i hva jeg driver med dette skoleåret. Jeg ser frem til studiet og tror og håper at det kan bli et spennende og lærerrikt år.