Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er noe vi hele tiden trenger å jobbe med i skolen.
Tidligere når vi har jobbet med dette på trinnet har vi ofte gjort dette i plenum og snakket sammen ut fra case eller små filmsnutter. Da har vi opplevd at enkelte kobler ut og ikke engasjerer seg. Derfor ønsket vi denne gangen å gjøre det litt annerledes.

Elevene på trinnet er delt inn i 4 ulike grupper på tvers av klassene. De ulike gruppene jobber noen ganger hver for seg og andre ganger to og to grupper sammen. Når elevene jobber med a-plan jobber de gruppevis. Elevene har da 3 timer til disposisjon i sitt arbeid. Denne og 5 uker fremover vil en av oppgavene være å arbeide med digital dømmekraft.

Rundt forbi i klasserommet har vi hengt opp plakater som har et tema som omhandler «digital dømmekraft». I løpet av arbeidsøkten skal elevene velge seg et av temaene og gjennomføre oppgavene som er på dem. Alle plakatene er bygd opp på samme måte. Hver plakat har to oppgaver. For å komme inn til oppgavene må elevene skanne QR-koden. Når de har skannet koden kommer de først inn til en film de skal se, for så å skanne neste kode for å komme inn til oppgavene. Filmene og oppgavene er hentet ut fra Barnevakten.no sine nettvettsider «Hallo»

Stasjonene fungerte veldig bra, og elevene ga uttrykk for at de synes det var en grei måte å jobbe på. Spesielt trakk noen frem at de synes det var interessant og lærerikt å høre andre sitte å diskutere temaer de var opptatt av.

Når alle elevene har vært gjennom alle temaene, vil vi gjennomføre en felles oppsummering for å høre hva de sitter igjen med og har lært.

Link til alle oppgavene finner der her.

1 tanke om “Digital dømmekraft

Legg igjen en kommentar