Bruk av teknologi i undervisningen

Læringsteknologi har kommet for å bli og i løpet av en skoledag bruker vi mange ulike former for dette. Alle klasserom på skolen vår er utstyrt med digitale tavler samt at de aller fleste lærebøkene ved skolen er digitale.

Alle elevene på mitt trinn har sin egen iPad hvor store deler av deres skolehverdag utføres. Der produseres skriftlige tekster i Word, en lager presentasjoner i PowerPoint/BookCreator eller en bruker tid på andre læringsressurser som eleven har tilgjengelig på enheten sin.

Trinnet vårt bruker Showbie i kommunikasjon med hjem/elever ang. oppgaver som skal gjøres. Her har elever og forsatte tilgang til hvilke lekser/oppgaver som gjøres og elevene mottar tilbakemeldinger fra lærerne på arbeidet som er gjort her inne.

Min oppfatning er at ulike typer læringsteknologi hjelper meg i min skolehverdag og jeg trives godt med å prøve å implementere teknologi best mulig inn i min undervisning. Jeg opplever at den kan være med å berike og gjøre min undervisning mer motiverende, men en må ikke glemme alle de bra tingene en gjorde før datateknologien «tok» skolen. Jeg mener elever trenger å være i fysisk aktivitet i sin læringsprosess. Tidlig på 2000-tallet hadde skolen et stort fokus på læringsstiler, at alle lærer på ulike måter. Noen er taktile, auditive, visuelle, kinestetiske. Disse elevene finnes fortsatt og vi må ikke glemme at datateknologi er ikke det beste læringsverktøyet for alle. Alle trenger fortsatt å bruke hånden og skrive litt med blyant for bedre å huske eller de har godt av å bruke saks/lim etc. for å lage veggaviser… Alle presentasjoner trenger ikke å være digitale.