Ny organisering på biblioteket – hvorfor, og hvordan finne frem

Oppgave 3

Gode kollegaer og brukere av biblioteket!

Jeg har snakket litt med noen av dere om endringene vi har jobbet med på biblioteket. Noen har uttrykt begeistring, andre har vært mer reserverte.

Bakgrunnen for endringene

Den viktigste regelen knyttet til hvordan et bibliotek skal organiseres er gjenfinning. Det å enkelt kunne finne det man er på jakt etter.

Hos oss har de skjønnlitterære bøkene i hovedsak vært delt inn i lettlest og ikke-lettlest, og sortert alfabetisk etter forfatter. Dette er veldig greit når vi vet hvilken bok vi ønsker, og har navnet på forfatteren, men flere av oss har erfart at det ikke er så lett å finne en bok «i farten» når en elev spør etter en morsom bok, eller en bok om fotball, eller du selv vil finne en bok om vennskap til høytlesing.

Det har rett og slett vært for mange, både elever og ansatte, som ikke har funnet «riktig» bok – det var dags å gjøre noe!

Observasjoner og argumenter

Etter å ha observert elevene på biblioteket over en tid synes jeg å se at jentene generelt bruker mer tid foran hyllene enn guttene. Jentene tar ut en bok, ser på forsiden, leser vaskeseddelen, vurderer om de skal låne den eller se etter en annen. Jentene snakker også mer om bøker er guttene. Guttene, de går bort til hylla hvor de tror de kan finne en aktuell bok, tar en bok, setter seg ned og begynner å lese. Om de ikke liker boka, prater de heller med klassekamerater enn å se etter en ny bok.

Dette er selvsagt generaliserende. Vi har også jenter som «hater å lese» og gutter som leser alt de kommer over, men observasjonene samsvarer med Kåre Kverndokken og Arne Svingen sine undersøkelser når det gjelder gutter og lesing.

Kverndokken undersøkte hvordan boken sine paratekster, tekstene «rundt» selve boken som tittel, forside, vaskeseddel, fargebruk, hvordan bøkene er presentert og så videre, ofte er mer tilpasset jenter enn gutter (Kverndokken, 2013). Vi kan ikke gjøre så mye med hvordan bøkene ser ut, men vi kan forsøke å presentere dem på en slik måte at guttene kanskje treffer riktig på første (eneste) forsøk.

Forfatter Arne Svingen har skrevet mange bøker, flere av dem spesielt med tanke på gutter. Han har også intervjuet gutter om bøker, skolebibliotek og lesing. I boka Skolebiblioteket: læring og leseglede i grunnskolen skriver han om gutter som velger vekk lesing, konsekvenser av det, men også litt om hvorfor guttene selv sier at de ikke leser, og at guttene kan stå i en skvis mellom bøker omgivelsene synes de skal lese og bøker de selv ønsker å lese – hvor valget gjerne blir å ikke lese noe (Svingen, 2018).

Svingen har også skrevet et blogginnlegg om Gutter og lesing, hvor han kommer med noen innspill kanskje særlig vi kvinnelige lærere i barneskolen skulle ta til oss – det førte til at jeg måtte ta et aldri så lite oppgjør med mine forestillinger om gutter og lesing. Det er så logisk det han skriver, men så lett å glemme.

Elevmedvirkning

Hovedbrukerne av skolebiblioteket er elevene, og i tråd med Læreplanverket har elevene, representert ved juniorbibliotekarene (JB) på 7.trinn, fått komme med innspill om ny organisering, og det var stor enighet om organisering etter tema.

I boken Skolebiblioteket: Læring og leseglede i grunnskolen skriver også den erfarne skolebibliotekaren Line Hjellup om organisering av skolebiblioteket, og at elever i større grad er interessert i tema eller sjanger enn forfatter. Hun minner også om at det kan være lurt å tenke litt ekstra på guttene når skolebiblioteket skal organiseres (Hjellup 2018).

Hvordan finne frem i biblioteket nå

Vi har altså organisert bøkene i kategorier/ tema/ sjanger! JB og jeg diskuterte og noterte oss hvilke bøker det spørres etter, og landet på følgende kategorier:

  • fantasy
  • krim
  • grøss
  • humor
  • drama
  • sport

I tillegg er bøkene som er en del av en serie merket med «serie».

Eksempel på den nye merkingen.

Hver kategori har fått sin farge, som gjør det visuelt enklere å skille dem fra hverandre. Den samme fargen finner dere også på hyllene, og plakater med eksempler på hvilke bøker dere finner i de ulike kategoriene.

Vi har beholdt merkingene «tegneserier», «gåter & vitser», «eventyr» og «dikt» – disse bøkene vil dere finne samme sted som de har stått, det samme gjelder faglitteraturen.

Vi valgte å gå bort fra skillet mellom lettlest og ikke-lettlest slik at alle «drama-bøkene» nå står samlet. Det er flere årsaker til at vi valgte å gjøre dette. For det første er det subjektivt hva som er en lettlest bok og ikke. Bøker hos oss har blitt vurdert som lettlest både om de har lite tekst på sidene, og om de har et enkelt innhold (men til dels mye tekst). Det er ingen fasit på hva som er en lettlestbok, men når bøkene er plassert i lettlesthylla er de ofte ikke lenger et alternativ for elever på mellomtrinnet, selv om leseferdighetene tilsier at de med fordel kunne valgt en bok der. Lettlestbøkene vil fortsatt ha den grønne prikken på ryggen, men det blir mindre synlig å velge en lettlestbok.

Ulemper med den nye organiseringen

Ulempen med å organisere bøkene etter tema, er at det kan oppleves veldig uoversiktlig. Dersom du vet tittel og forfatter, men ikke tema, så kan det være vanskelig å finne frem til boken. Når det er sagt, så er ikke skolebiblioteket vårt veldig stort, så om man søker i Bibliofil, ser at vi har boken og at den er ledig, så skal man kunne finne den. Ta kontakt, så skal JB og jeg se om vi ikke klarer å finne den!

Hjellup (2018) er tydelig på at organisering av biblioteket ikke er en endelig aktivitet. Vi må hele tiden være oppmerksomme på tilbakemeldinger fra brukerne våre, som i hovedsak er elevene og dere ansatte. Finner ikke brukerne frem, så må vi gjøre endringer. Så gi den nye organiseringen en sjanse, og kom gjerne med tilbakemelding.

 

Kilder

Hjellup, L. (2018) «Organisering og drift av skolebiblioteket» i Line Hjellup (red.) Skolebiblioteket: læring og leseglede i grunnskolen. Oslo. Cappelen Damm akademisk

Kverndokken, K. (2013) “Bokas gripefaktor» i Kåre Kverndokken (red): Gutter og lesing. Oslo. Fagbokforlaget/ LNU

Svingen, A. (2018) «Gutta som slutta – om gutter og lesing» i Line Hjellup (red.) Skolebiblioteket: læring og leseglede i grunnskolen. Oslo. Cappelen Damm akademisk

Svingen, A. (2020) «Gutter og lesing», https://arnesvingen.com/gutter-og-lesing/ blogginnlegg (hentet 04.12.2020)

Læreplanverket – overordnet del https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.6-demokrati-og-medvirkning/ (hentet 03.12.2020)