Foreningen Norden og Norden i Skolen

Foreningen Norden

Foreningen Norden ble opprettet i 1919 for å styrke samarbeidet mellom de nordiske landene bestående av Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Åland. Foreningen har med årene blitt mer opptatt av barn og unge. De har noen hovedpunkt de ønsker å jobbe med i forhold til skole og utdanning:

Foreningen Norden ønsker:

– at alle skal få en nordisk opplevelse i løpet av skolegangen

– at læreplanene skal ha et uttalt nordisk perspektiv

– mer kunnskap om Norden og nordiske språk i lærerutdanningen

– at Norden skal fungere som ett utdanningsområde med en felles nordisk opptaksportal til høyere utdanning

Nettiden til Foreningen Norden er oversiktlig og enkel å bruke. Den viser oversikt over forskjellige «begivenheter» som er relevant for land i Norden. Det er for eksempel Nordens dag som er 23.mars og høytlesings uka i uke 46, hvor det er ønskelig at skoler skal lese litteratur fra de forskjellige landene på landenes språk. Til slutt er det og mulig å bestille undervisningsmateriell som kan sendes til skolen. Forening Norden linker også videre til hjemmesiden Norden i Skolen, som det kommer mer om under.

Utenom det som har direkte med skole og undervisning å gjøre hjelper Forening Norden med å promotere for eksempler sommerleirer for barn fra nordiske land og hjelpe ungdom til å finne jobber rundt om i Norden.

Link til Foreningen Norden: https://www.norden.no/skole

Norden i Skolen

Norden i Skolen er en side under Forening Norden. Her må det opprettes en bruker for å få tilgang på materiellet på siden, men dette er gratis og uproblematisk. Siden er ellers godt oversiktlig.

Under første fanen «Undervisningsmateriale» er det enkelt å få sortert inn relevant undervisningsmateriell til forskjellige skoletrinnene og passende fag. Dette gjør det enkelt å komme med forslag til faglærere eller på tvers av trinnene for å få til et tverrfaglig opplegg. Fagene som er representert på siden har du enkel oversikt over, sammen med medietype og om man jobbe muntlig eller skriftlig.

På Norden i Skolen kan man og få tak i en «Vennskapsklasse». Kan man svare på eller legge ut annonse etter hvordan klasse man ser etter. Om det er land, trinn eller fag/interesseområdet eller noe annet som er viktigst kan klassene selv bestemme.

Ved å bruke «Skolechat» versjonen kan man melde seg opp til oppgitte tidspunkter og man vil da matches opp med en tilfeldig elev fra et tilfeldig land som man da kan sitte og prate med. Dette vil jo kunne føre til mye praktisk erfaring med alle de nordiske språkene og ikke bare de skandinaviske.

Den siste fanen viser «Lydordbok». Den brukes slik at man skriver inn et hvilket som helst ord som vil leses tilbake på de forskjellige nordiske språkene med en liten forklaring på hva ordet betyr også på nynorsk.

Link til Norden i Skolen: https://nordeniskolen.org/nb/

Disse sidene gjør det enkelt å oversiktlig å jobbe med nabospråkene våre, og det at de i tillegg gjør av klassene kan kommunisere med andre elever fra andre land skaper nysgjerrighet og motivasjon hos de elevene jeg har testet det ut med. Her er og muligheter for elevene som er svake i skrift til å få med seg mye på likt nivå som sine medelever da mye foregår med lyd. Så det er bare å prøve det ut, for jo flere vi er mer desto mer moro er siden å bruke.