Hvorfor arbeide med svensk og dansk i norsk skole?

Hvorfor arbeide med svensk og dansk i norsk skole? Det er det første Stian Hårstad spør om i sin bok «Nabospråk og Nabospråkundervisning». Dette er en liten bok med mye å fortelle. Den er konkret på den den vil formidle som gir den «et raskt tempo» som gjør den lett å komme gjennom. Her er fort gjort å få et innblikk i skandinavisk språkhistorie, oppbygging og videre utvikling.

Her får vil lære om hvordan de skandinaviske språkene utviklet seg fra urnordisk, til norrøn og så utviklet seg videre til de språkene vi i dag kjenner som norsk, svensk og dansk. Vi får et innblikk i hvordan språkene, spesielt norsk, har latt seg påvirke av unionstiden da vi byttet litt på av å bli styrt av Danmark og Sverige.

I dag står nordmenn sterkere enn de andre skandinaviske landene til å forstå dansk og svensk i forhold til slik de to andre gjør i forhold til de skandinaviske språkene. Det blir nevnt flere teorier med at norsk, som består av så utrolig mange dialekter, som er godkjente talemåter og det at vi har Nynorsk i tillegg til Bokmål er med på å styrke våe evner for å lære andre språk. Forståelsen av de skandinaviske språkene har gått litt ned med årene, men det er likevel Norge som står sterkest. Personlig tror jeg det at vi var sterkere i svensk og dansk var at det gikk mye svensk og dansk på barne-tv. Før i tiden ble ikke ting dubbet slik det gjøres nå. Det var og færre kanaler å velge mellom, og derfor byttet man fort mellom de forskjellige kanalene.