Egenvurdering

Bortsett fra at WordPress er et utrolig lite brukervennlig media til å lage en blogg på så var denne oppgaven utrolig interessant. Hovedboka til oppgaven «Nabospråk og nabospråkundervisning» Var en god bok og motiverende å lese. Som ny lærer innen norskfaget er det gøy å få med noen gode resurser som kan brukes videre i faget. Dette er resurser jeg antagelig ikke hadde kommet borti om jeg ikke hadde tatt studiet, da jeg opplever at det er lite til ingen fokus på de skandinaviske språkene. Denne oppgaven ga meg og en bonus ved at jeg fikk tid til å bruke og bli kjent med læringsressursene sammen med klassen, noe som gjør det lettere å komme på det ved neste anledning.