Kilder

Hårstad,S. (2017) Nabospråk og nabospråkundervisning (1.utgave) Cappelen Damm

Utdanningsdirektoratet. (2020) Læreplan i Norsk NOR01-06  
Læreplan i norsk (NOR01-06) | udir.no

Utdanningsdirektoratet. (2020) Læreplan i Norsk NOR1-05
https://www.udir.no/kl06/nor1-05

Foreningen Norden
https://www.norden.no Norden i skolen
https://nordeniskolen.org/nb/