Opgave 3 – Højfjellstur

Højfjellstur til Hovden

Fjellturen til Hovden bød på langrendsski – og dertilhørende oplevelse af vejr.

Herudover oplevede vi forskellige former for ophold I det fri i omstændighederne som vinter og fjell byder.

Snehule

Vi fik på turen muligheden for at bygge og overnatte I en snehule – tænkt som et muligt nødshelter I dårligt vejr. På baggrund af snedybden på omkring 1,5 meter byggede vi en snehule af typen SIG-igloo.

SIG-iglooen laves ved at grave et cylinderformet hul på omtrendt en meters diameter, for så at lave et tag med enten blokke af sne eller en snedækket nødshelter. For at styrke tagets bæreevne bør taget være dækket med mindst 50 cm sne – gerne så dybt så sollyset udefra ikke kan ses gennem tagets sne.

Hulen kan fra cylinderhullet udgraves I en cirkel for at skabe en hule stor nok til at gruppens medlemmer kan ligge så komfortabelt som muligt. Skovle er det primære redskab I sneen, men når sneen er god og når man har lidt plads at arbejde på er snesave et godt og effektivt redskab. Med save kan større blokke af sne graves ud – som er lettere at transportere og som kan stables og placeres til tagkonstruktionen.

Indgangen til SIG-iglooen graves ind fra en side – startende omtrendt 2 meter fra det cylindriske hul. Det er vigtigt ikke at grave for meget sne væk fra snehulens tag – da det ellers skader tagets stabilitet.

Sneen skal også fjernes fra hulen, her kan det være fordelsagtigt at lade tagkonstruktionen vente – såfremt vejret tillader det. Ellers er en god metode at bruge presseninger, således at man fylder den overflødige sne på presseningen og så trækker den ud gennem åbningen.

Shelterbygning

I vores shelterbygning valgte vi et udfordrende spot, op ad en klippevæg. Vi havde blot to træer og nogle buske til at fæstne shelteret. Dette gjorde det svært at få strammet shelteret op og andre løsninger måtte udforskes.

Tim viste os hvorledes ski, I sne, kan udgøre støttepæle til et shelter. Det er vigtigt at placere skiene dybt og I en vinkel væk fra shelteret, for at styrke stabiliteten. Med fordel kan to ski fæstnes med kort mellemrum så de kan dele byrden.

Disse erfaringer cementerede nogle pointer I shelterbygning.

  • Relativt tætstående træer er essentielle til at lave nemme og stabile sheltere
  • Alt kan benyttes I shelterbygning – så længe det stabiliserer shelteret

Toptur og kort

Vi fik gennem vores turen på ski udviklet vores evne til at navigere og bruge kort og kompas. I vinter og sne er nogle af konturene og landmærkerne gemt eller sværere at se. Dette besværliggøre navigationen en smule. Her kan bjergene og toppene være til stor hjælp og ved brug af kompas kan man, hvis man identificere en eller flere toppe – med ret stor præcision finde sin lokation. Alle andre former for landmærker er naturligvis også anvendelige I navigationen og søer, vådområder og bygninger er særligt genkendelige I vinteromgivelser.

Gruppedynamik

Dagen efter snehulebygningen tog vi på en tur op imellem to toppe. Vejret havde ændret sig til noget mere vind – dette betød noget for den oplevede temperatur. Vi havde en plan om at skulle  lave bivuakker til næste nat og havde derfor en tidslig bagkant – da vi også ville tilbage til hytterne inden. I gruppen, bestående af 12 studerende og Tim, havde folk forskellige niveauer af overskud. Pres fra for lidt søvn, mad, muskulær hvile og så videre havde forskellige indflydelse på folks energi. Gruppen måtte derfor forsøge at tage forskellige hensyn – og medlemmerne måtte tage stilling til deres deltagelse. Dette sås I spørgsmålet om om alle ville vandre det sidste stykke op ad bjerget, her var nogle I gruppen trætte og klar til at tage ned igen. For at tage hensyn, blev det stillet op som et individuelt spørgsmål, om den enkelte ville tage resten af turen. På trods af træthed tog alle skiene af og vandrede det sidste stykke op ad bjergets skråninger. Her kan gruppens kohæsion have stor betydning, grundet kohæsionen vælger alle at tilsidesætte egne behov for hvile og deltage fuldbyrdet I resten af gruppens valg om at vandre det sidste stykke op. Egne ambitioner kan naturligvis også spille ind.