PLN – Personlig læringsnettverk

Som fagperson eller student er det viktig å bygge et personlig læringsnettverk, ofte forkortet til PLN. Hva er et PLN og hvordan kan vi bygge det? Svend Andreas Horgen har laget en innføring i PLN som kan ses her i tre deler: Hva er PLN? Verktøy i et PLN og PLN i undervisning

Et PLN kan bestå av mange ulike verktøy. Det viktigste verktøyet i mitt PLN er uten tvil Twitter der jeg følger mange ulike institusjoner og fagpersoner som deler lenker og gode ideer. Blogger er også en viktig del av et PLN. Med en egen blogg, kan en bli en del av et nettverk som samarbeider og deler informasjon.