Samskrive i tankekart med MindMeister

MindMeister er et tankekartverktøy som tillater samskriving. Den som oppretter tankekartet må lage en bruker, men de som deltar behøver ikke ha bruker eller være logget på. Hvis du vil prøve å skrive inn i et tankekart, kan du dele forslag til digitale verktøy på lenken her.

Eksempel på tankekart:

Når du oppretter et tankekart for deling, må du endre innstillingene for tankekartet. Først må du gjøre tankekartet offentlig og så gi tillatelse til at andre kan gjøre endringer. Da må du endre innstillingene som på bildet: 

Når tankekartet er offentlig, kopierer du lenken og deler den med de som skal ha tilgang til tankekartet. Hvis du vil bruke det med elever eller studenter, kan du legge lenken i læringsplattformen. 

Hvis du vil vise tankekartet senere, er det enkelt å sette det opp som en presentasjon der du viser utvalgte deler av tankekartet om gangen.