Digitale samarbeidsverktøy i fremmedspråksundervisningen

Velkommen til kurs om digitale samarbeidsverktøy i fremmedspråksundervisningen på Sørlandsk lærerstevne 21. oktober 2016!

Innledning
Dere kan prøve å skrive notater fra kurset sammen på denne lenken: http://samskrive.ndla.no/p/ZXfiZWSpwy – Dette samskrivingsverktøyet heter Etherpad, og dere finner det på NDLAs nettsider: http://samskrive.ndla.no/

Presentasjon del 1
Her er presentasjonen fra første del av kurset: https://mix.office.com/watch/1ip6emriqo76p

Lenker til noen av verktøyene som ble presentert:
Dere kan også se et blogginnlegg om Mentimeter her: http://home.uia.no/elimd/verktoykasse/mentimeter/

Og et blogginnlegg om tankekartverktøyet MindMeisterhttp://home.uia.no/elimd/verktoykasse/mindmeister/ For å prøve å samskrive i tankekart, kan dere bidra med forslag til verktøy i dette tankekartet: https://www.mindmeister.com/619224293

Oppsummering del 1
Felles oppsummering av første del: https://hackpad.com/Hva-er-det-viktigste-du-har-lrt-til-n-b4IzdPvZ7b3

Presentasjon av verktøyene:
Her er en kort presentasjon av de viktigste verktøyene som ble nevnt: https://mix.office.com/watch/1ntogish096zp
Og her kan dere se presentasjonen som inneholder framgangsmåten for noen av verktøyene: https://uiano-my.sharepoint.com/personal/elimd_uia_no/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=zG0rrWim1ThgnNx3z3N7yHHZTJpG%2b43Fm%2fh21%2fR9pJU%3d&docid=1d1fcd23b93894f48802ca07854f61e91&rev=1

Oppsummering
Oppsummering med forslag til ulike verktøy: http://prezi.com/gmdzrjbeszt2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share