Mentimeter – Et enkelt responsverktøy

Mentimeter er et enkelt responsverktøy som inviterer studentene til å delta aktivt i undervisningen. Verktøyet tillater åpne spørsmål der studentene kan skrive inn hva de mener om noe, eller hva de vet om et tema.

Eksempel på et åpent spørsmål med respons:

Mulighet for avstemming
Verktøyet gir også mulighet for å spørre om studentene er enige eller uenige i et utsagn. Dette kan være for å finne ut hva tilhørerne mener om en sak eller som et utgangspunkt for diskusjon om holdninger siden svarene er anonyme.

Eksempel på avstemming:

Verktøyet kan også brukes til å kontrollere kunnskap eller sjekke at studentene har forstått det som er gjennomgått. I eksempelet under har jeg stilt et spørsmål i spansk grammatikk, om ord som slutter på -o som regel er hankjønn eller hunkjønn. De aller fleste har svart riktig, at de er hankjønn. Spørsmålet fungerer da som repetisjon og viser at dette temaet er forstått:

Mentimeter

  • Tillater åpne spørsmål og spørsmål med alternative svar.
  • Faglærer må opprette en bruker og lage spørsmålene på sitt brukerområde.
  • Studentene må gå inn på nettadressen «govote.at» for å svare/stemme.
  • Det er mulig å bruke nettleser på mobiltelefon eller datamaskin uavhengig av operativsystem.
  • Gratisversjonen tillater maks to sammenhengende spørsmål, men det er mulig å opprette flere unike spørsmål.
  • Svarene er helt anonyme og man kan velge å vise eller skjule svarene.
  • Svarene lagres hos brukeren og kan brukes om igjen, eller man kan hente tidligere spørsmål.