Digital valgtavle

I oppgaven «Digital valgtavle» har jeg valgt å bruke programmet Power Point. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i at dette kan være et fint vikaropplegg dersom jeg under all formodning skulle finne på å holde meg hjemme på grunn av sykdom. Valgtavlen er laget for elever på 2.trinn, og inneholder oppgaver for fagene norsk, matematikk og KRLE. Elevene mottar valgtavlen via en QR-kode. Jeg har laget en forside hvor man får valgmulighet mellom 3 forskjellige oppgaver. Hver oppgave har en hyperkobling til et nytt lysbilde. Eleven blir tatt med til siden hvor oppgaven står. Der ligger det enten en filmsnutt, en lenke eller en bruksanvisning for oppgaver som de skal gjøre analogt. På hvert lysbilde er det også en «tilbake-funksjon» hvor eleven blir tatt med tilbake til forsiden etter at oppgaven er gjennomført. Dersom elevene blir ferdige med alle 3 oppgavene er det en «ekstra-oppgave» som skal gjøres på Ipad i appen «Minecraft».


Det finnes flere fordeler ved å bruke en digital valgtavle. Læreren kan tilpasse innholdet enten til enkelte elever eller til hele elevgruppen ved å legge inn innhold som differensierer i vanskelighetsgrad. Elevene får en opplevelse av å møte oppgaver som de mestrer, og de elevene som trenger en ekstra utfordring får muligheter for dette. I tillegg kan elevene arbeide i sitt tempo – de er ikke avhengige av å imøtekomme tidsbruken som læreren har satt av til hver enkelt oppgave. Ettersom valgtavlen er digital har man også mulighet for å tilpasse innholdet for elever med lese, og skrive-vansker. I valgtavlen har jeg spilt inn lyd til alle tekstbokser. Mange elever har utfordringer med å lese mye tekst, og har behov for lydstøtte. Dette er en tilpasning man enkelt kan gjøre ved å arbeide på denne måten.


Ved å bruke en digital valgtavle kan også elevene selv velge hvilke oppgave de ønsker å begynne med. Det er dessverre ikke slik at alle elevene i en klasse finner alt skolearbeid like motiverende, men dersom elevene opplever at de har mulighet til å påvirke i sin egen læringsprosess kan dette påvirke den indre motivasjonen hos elevene. En annen ting som kan spille positivt inn er at elevene er nysgjerrige av natur. Kanskje blir nysgjerrigheten vekket av undringen over hva slags oppgave som skjuler seg bak luke 2?Det som kan være ulempen med å bruke valgtavle som undervisningsform er at læreren ikke har like god oversikt over hva elevene har gjort eller ikke gjort. Dersom et av valgmulighetene resulterer i skriftlig arbeid kan læreren gå gjennom arbeidet og se hva som er gjort, men dersom et av valgmulighetene inneholder arbeid på nettsider har man ikke i like stor grad mulighet til å kontrollere hva som har blitt gjort. Det er derfor en mulighet for at noen elever «lurer seg unna» og hopper over oppgaver.

I tillegg er dette også en arbeidsmåte som krever endel ekstra arbeid for læreren. Man må finne innhold som skal legges inn i de ulike slidene, i tillegg til at man må lage selve malen til valgtavlen. Dersom læreren velger å ta i bruk malen flere ganger vil det ikke kreve like mye av læreren, man må simpelthen bare legge inn nytt innhold.

Hvis du vil kan du gjerne sjekke ut valgtavlen min – bare følg linken da vel!
https://uiano-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/elineok_uia_no/Documents/Digital%20valgtavle%201.pptx?d=waab2213de47548f48f160ca5b01a7bdf&csf=1&web=1&e=7Uyp5u

Hei her er jeg!

Hei! Her er jeg! Jeg heter Eline og er lærer på en liten skole i Arendal kommune. For tiden underviser jeg på småskoletrinnet, og trives svært godt med det! Jeg er også IKT-ansvarlig på skolen jeg jobber på – derfor har jeg også valgt å studere «Fremtidens profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere».