Programmering på 2.trinn

Jeg valgte å ta i bruk et undervisningsopplegg fra Code.org. Grunnen til at jeg valgte nettopp dette er fordi jeg har arbeidet med dette tidligere på andre trinn. I tillegg var Angry Birds noe de kjente igjen og jeg så for meg at de kom til å synes at dette var morsomt.


Målet med økten var at elevene skulle kunne arbeide med blokkene:
– gå fremover
– snu mot høyre
– snu mot venstre

Jeg har på andre trinn arbeidet mye med programmering og koding tidligere. En erfaring jeg har gjort meg er at elevene synes det er vanskelig å holde styr på høyre og venstre. De synes også det er vanskelig å forstå høyre og venstre ut ifra hvor/hvilken vei fuglen står.

Her ser man en av oppgavene. Her begynner det å bli litt vanskeligere.

Mange av elevene fikk dette svært godt til, men det ble alt for vanskelig for flere av dem. Oppgavene er i utgangspunktet laget for elever fra 6 år og oppover. Jeg valgte derfor å sette noen av elevene på oppgaver beregnet for 4+. Noe som gjør at det blir vanskelig for elevene er mengden tekst. Mange av elevene på 2.trinn synes dette med lesing er strevsomt, og med tanke på mengde lesing som oppgavene krever er ikke dette en oppgave som passer for alle. Jeg opplevde likevel at når vi hadde sittet å arbeidet med dette en stund, så var det mange elever som klarte å huske igjen hvilke blokker som gjorde hva – uavhengig av om de klarte å lese dem eller ei.

En annen utfordring er dette med å «prøve og feile». Hele poenget er jo at man må utforske, og prøve seg frem til en løsning. Ofte klarer man ikke å se løsningen med en gang. Noen elever stopper derfor helt opp, og klarer ikke å komme i gang igjen. Jeg tenker at dette er noe vi må arbeide med over lang tid, og ikke minst arbeide med analogt i tillegg til det digitale. Vi kan for eksempel prøve oss på «Eggedosis»-laging, eller at man skal føre elevene gjennom en løype kun ved hjelp av instruksjoner fra medelever som «gå rett frem», «snu høyre» og «snu venstre».

Spill i klasserommet

Vi arbeider for tiden med temaet «Creapy Crawlies» i engelsktimene. For at elevene skal huske alle ordene tar jeg i bruk en tjeneste som heter «Blooket». Det kan minne mye om Kahoot, men i stedenfor at alle får de samme spørsmålene på likt får alle forskjellige spørsmål. På forhånd har jeg laget spørsmål. Man velger selv hvor mange spørsmål man skal ha, og hvordan de skal se ut. Her kan man variere temaet. Blooket fungerer til alt i fra glosepugging til grammatikk eller for å øve på gangetabellen.

Her ser man et eksempel på en type oppgave man kan gi elevene inne på Blooket

Når man starter en Blooket velger man hva slags spill man har lyst til å bruke. Man kan velge alt i fra å drive cafe, «hacking» til å dra på fisketur. Man velger hvor lenge man vil at elevene skal holde på med spillet.

Her ser man hvordan cafe-versjonen av spillet ser ut.

Når elevene svarer på spørsmål samler de enten poeng eller tjener penger. F.eks i cafe-versjonen av spillet samler man forskjellige matvarer ved å svare riktig på spørsmål. Man kan også oppgradere cafeen ved å bruke penger man har tjent på å selge maten.

Blooket fungerer utmerket å bruke i klasserommet. Vi får øvd på mange forskjellige ferdigheter på en gang. Vi øver på å lese, utholdenhet, tape, og vi får øvd og repetert stoffet elevene skal lære. Det som kan være utfordrende er at det ikke er så lett å tilpasse etter nivå. Alle elevene får utdelt de samme oppgavene, så her er man avhengig av støtte fra assistent dersom noen elever synes det er vanskelige oppgaver. I tillegg kan det være utfordrende for elever som har et sterkt konkurranseinnstinkt. Elevene må øve seg på å tåle at det er en stor sjans for at man ikke kan vinne hver gang ettersom hele klassen er med på å spille. Likevel synes elevene dette er svært motiverende, og dette er et spill jeg bruker i mange ulike fag.

Lenke til spillet finner du her:

https://play.blooket.com/play?hwId=637b5ab899abcea4e7ca6fd5