VR i undervisningen

Det finnes mange pedagogiske muligheter ved å bruke VR i undervisningen. For det første er det med på å skape engasjement hos elevene. Det gir en mer interaktiv og underholdende lærings opplevelse. I tillegg gir det mulighet for å opparbeide seg en praktisk erfaring. Elevene kan oppleve ting de ikke har mulighet til å oppleve ellers, f.eks dra til Kina eller Afrika. I tillegg kan de få muligheten til å oppleve noe som er umulig å gjøre i virkeligheten, f.eks dra til verdensrommet og besøke ulike planeter.

Bruk av VR legger også til rette for at man kan tilpasse undervisningen slik at den er mer passende for den enkelte elev.

Det finnes også noen utfordringer ved å bruke VR i undervisning. Kostnadsmessig er dette svært dyrt. De færreste skolene som jeg vet om har VR-briller eller har tilgang på rett utstyr. Det vil jo også være med på å synliggjøre forskjeller mellom de ulike skolene, og det kan også føre til at en skole er mer attraktiv å sokne til enn en annen fordi de har mer oppdatert utstyr. Som med alt teknisk utstyr vil det også her være mulighet for at det dukker opp tekniske problemer. Man er helt avhengig av at lærere har rett kompetanse, og at man har noen å støtte seg på som kan bidra hvis det skulle oppstå tekniske problemer.

Dersom jeg skulle tatt i bruk et VR-verktøy i skolen, ville jeg tatt i bruk Google Earth VR. Elevene kunne f.eks fått i oppgave å lage en «drømmereise». De må planlegge reisen til stedet, finne oppholdssted på reisen, regne ut hva slags pris reisen kommer på, og lage en liste over hvor man skal dra på reisen, og hvilke ting man skal se.