Programmering på 2.trinn

Jeg valgte å ta i bruk et undervisningsopplegg fra Code.org. Grunnen til at jeg valgte nettopp dette er fordi jeg har arbeidet med dette tidligere på andre trinn. I tillegg var Angry Birds noe de kjente igjen og jeg så for meg at de kom til å synes at dette var morsomt.


Målet med økten var at elevene skulle kunne arbeide med blokkene:
– gå fremover
– snu mot høyre
– snu mot venstre

Jeg har på andre trinn arbeidet mye med programmering og koding tidligere. En erfaring jeg har gjort meg er at elevene synes det er vanskelig å holde styr på høyre og venstre. De synes også det er vanskelig å forstå høyre og venstre ut ifra hvor/hvilken vei fuglen står.

Her ser man en av oppgavene. Her begynner det å bli litt vanskeligere.

Mange av elevene fikk dette svært godt til, men det ble alt for vanskelig for flere av dem. Oppgavene er i utgangspunktet laget for elever fra 6 år og oppover. Jeg valgte derfor å sette noen av elevene på oppgaver beregnet for 4+. Noe som gjør at det blir vanskelig for elevene er mengden tekst. Mange av elevene på 2.trinn synes dette med lesing er strevsomt, og med tanke på mengde lesing som oppgavene krever er ikke dette en oppgave som passer for alle. Jeg opplevde likevel at når vi hadde sittet å arbeidet med dette en stund, så var det mange elever som klarte å huske igjen hvilke blokker som gjorde hva – uavhengig av om de klarte å lese dem eller ei.

En annen utfordring er dette med å «prøve og feile». Hele poenget er jo at man må utforske, og prøve seg frem til en løsning. Ofte klarer man ikke å se løsningen med en gang. Noen elever stopper derfor helt opp, og klarer ikke å komme i gang igjen. Jeg tenker at dette er noe vi må arbeide med over lang tid, og ikke minst arbeide med analogt i tillegg til det digitale. Vi kan for eksempel prøve oss på «Eggedosis»-laging, eller at man skal føre elevene gjennom en løype kun ved hjelp av instruksjoner fra medelever som «gå rett frem», «snu høyre» og «snu venstre».