Monthly Archives: november 2020

Hvordan bruke skolebiblioteket på Lunvik barne- og ungdomskole, oppgave 3

Hvordan bruke skolebiblioteket.

Jeg vil prøve å lage en «mal», som vil gjøre det lettere å finne frem i biblioteket.

Biblioteket er inndelt i en barne- og en ungdomsavdeling. I tillegg er det blitt plass til en fagbokavdeling, bildebokavdeling, en egen avdeling for lett-les-bøker, en tegneseriehylle, lydbokhylle, en liten hylle med engelsk språklige bøker  og en liten voksenavdeling med fagbøker.

Barneavdelingen er beregnet for barn fra ca. 6 -12 år, og ungdomsavdelingen fra ca. 12-16, litt avhengig av leseferdigheter
Vi har laget en egen hylle for lett-les-bøker for de som skal lære seg å lese. Dette ble gjort med tanke på at det skulle være lettere for de ferske leserne å finne en bok som passer lesenivået. Her har vi satt opp bøker etter vanskelighetsgrad.

Begge avdelingene (utenom lett-les-bøkene) er ordnet alfabetisk etter forfatterens etternavn. I tillegg er det en K på krim- og spenningsbøker, en F på fantasy-bøker, og T for tegneserie. Nynorsk-bøker vil i tillegg ha en rød tape over ryggen. Disse symbolene  vil vises på ryggen og på framsiden av boken. Vi velger å merke nynorskbøkene, slik at de er lettere å finne for nynorskelevene.
Tegneserier i større format, enn «vanlig» bok-størrelse har fått en egen hylle, for at de skal komme bedre fram, og kan leses på tvers av aldersgrupper, også disse er satt opp etter etternavn på forfatter. Grunnen, også her, er at forfatterens utgivelser  står samlet.
De få engelskspråklige bøkene vi har, følger også forfatternavn. Denne hyllen vil nok være mest aktuell for ungdomstrinnet, og er plassert i enden av ungdomsavdelingen på en egen hylle.
I reolen med lydbøker er bøkene satt alfabetisk etter forfatterens etternavn, og barn- og ungdomsbøker er satt opp samlet.

Billedbokavdelingen er i «kasse-hyllene», der bøkene  vil stå alfabetisk etter forfatter. Dette fordi at, samme forfatter gjerne har skrevet flere og gjerne forskjellige type bøker vil stå samle, (eks. Dahle, Gro og Aalbu, Ragnar og Osland, Erna,). Forbokstaven til forfatterens etternavn vil finnes på boken, lett synlig. Her vil alle bøkene frontes, men en må «bla» seg gjennom bøkene med samme forbokstav i etternavnet, dvs Egner og Ersland vil stå i samme «kassen» .( Bokstavene på bildebøkene vil være forskjellige fra symbolene på barne- og ungdomsbøkene)

Fagbøkene er satt opp etter Dewey- systemet i en «lettvariant». Dewey er et system for å klassifisere bøker.    Det henger oppslag i enden på fagbokhyllene om numrene i Dewey, hva de inneholder (Hoel, et al, 2008, s.107).
Det vil si at vi har samlet bøker om for eksempel natur og delt inn i emne, slik at bøker om dyr, fugler, blomster vil stå samlet, uavhengig av både tittel og forfatter. Vi ha merket hyllene med aktuelle nummer. Fagbøkene skiller ikke på barn og ungdom. (Merk at jul- og påskebøker vil komme frem i en egen flyttbar reol i god tid før høytiden og ikke finnes blant fagbøkene. Dette for å få plass til flere «helårsbøker»)

Det er nå kommet en datamaskin som dere kan søke etter bøker.  Dere vil kunne søke på forfatter, tittel og emner. (I en del tilfeller vil * etter ord, hjelpe dere, om ikke tittelen er helt riktig). Her vil der finne anbefalt aldersgrense og litt om hva boken handler om. Hvor boken er å finne i biblioteket, med den samme koden som på hyllen. Eksempel: LB – SVI betyr at boken fins i Lunvik bibliotek i Barneavdelingen, og forfatteren begynner på SVI. Hyllen i barneavdelingen vil være merket med S, så må en lete seg videre frem til SVI. Denne kode sier ikke noe om det er krim eller fantasy, det må dere lese av omtalen. Det er kun på boken, i hyllen, det vil være synlig.

Min første blomsterbok

 

I faktahylla vil du finne nummer på hyllene.

La oss si at du leter etter boken, Min første blomsterbok

Slåes den opp på dataen, vil du finne nummeret 582.13.

Da vil det stå 500 på hyllen og en leter seg fra mot slutten av hyllen til 582

og vil da finne denne boken og andre bøker om blomster.

 

Bilde 1

Utfordringen, slik jeg ser det, er at det kan bli vanskelig å finne bøkene i «smale» emner. Håper vi kan hjelpe hverandre og at dere komme med tilbakemelding om det blir vanskelig. Da får vi prøve å finne andre løsninger.
Fagbøker for voksne er ordnet på samme måte, og de samme numrene gjelder her. Dette er ingen stor avdeling, men det finnes litt litteratur om krigen, noen biografier, pedagogikk, håndarbeid og mat.

Vi vil prøve å bruke bordet foran lesekroken til å stille ut nyheter og ellers lage temautstillinger, så langt tiden strekker til. Bøkene i hyllene vil vi fronte i mest mulig grad, men det er et spørsmål om plass. Samtidig tenker jeg at det skal være kjekt for elevene å lete fram skatter i bokhyllene våre og at de vil lære seg alfabetet og få en lettere overgang når de skal bruke Folkebiblioteket.
Jeg vil selvsagt hjelpe til og rettlede elevene og det håper jeg dere også vil.
Vil gjerne bidra med bokpresentasjoner på forespørsel, om det gjelder nye bøker, et tema eller en forfatter. Savner dere bøker i biblioteket som elever spør etter, gi meg et vink og jeg vil prøve å gjøre noe med det.

Håper dette er til hjelp og at alle vil bruke biblioteket flittig.
Leselyst fører til mer lesing som igjen fører til mer leselyst (Hennig 2019, s.32).
Husk at leseengasjement er med på å utjevne sosiale forskjeller. (Hjellup (red.), Håland, et al 2018, s 31).

 

Kilder:
Hennig, Åsmund: Leselyst i klasserommet -om trusler og redningsaksjoner. Gyldendal 2019
Line H. Hjellup (red.), Håland, A, Pihl, J og Svingen, A: Skolebiblioteket, Læring og leseglede i grunnskolen. Cappelen Damm Akademiske 2018
Hoel, Trude, Rafste, E.T og Sætre, T.P: Opplevelse, oppdagelse, opplysning, Fagbok om Skolebibliotek. Biblioteksentralen 2008

Bilde 1 Min første blomsterbok er hentet fra
https://www.ark.no/boker/Anja-Baklien-Min-forste-blomsterbok-9788205513471  ( 3.12.20)

Leave a Comment

Filed under Uncategorized