Muligheter og utfordringer ved bruk av VR briller i skolen

Min erfaring med VR briller er veldig liten. Jeg har prøvd det, men har ikke tilgang til å bruke det i undervisningen.

Men innen mitt fag helse og innen en rekke felt i helsevesen er VR mye brukt i både opplæring og behandling av pasienter. Forskning viser at studentene synes det er både morsomt, engasjerende og virkningsfullt (Gemini, 2020).

Fordel med å bruke VR briller er at situasjonen du står i blir veldig virkelig. Man får til og med kroppslige reaksjoner som svetting og økt puls. Metoden gir gode muligheter for repetisjon og mengdetrening på spesielle ferdigheter.

Det er for eksempel en egnet plattformen til å øve på autentiske situasjoner om hvordan man håndtere en utagerende pasient. I etterkant er gir det mulighet for refleksjon om hva som gikk bra og hva kunne vi har gjort annerledes. Læreren kan gi tilbakemelding umiddelbart.

Jeg tror det kunne vært en motiverende måte for elever med et annet morsmål som trenger å jobbe med språk og begreper. Hvor de kan mengdeøve uten at en behøver å være redd for å si eller gjøre noe feil. Her har en unik mulighet til å tilrettelegge utfra elevens behov (Statsped, 2021).

En kan også bruke VR som en del av undervisninger i for eksempel kompetanseområdet der elevene skal kunne beskrive hvordan kroppen er bygd opp, og forklare hvordan den fungerer. Min opplevelse er at ungdom sliter med å kunne forstå teorien. Ved å bruke for eksempel appen 3D Learning for helse og oppvekstfag er det mulig å utforske kroppen og dens organer (Anatomi, 2022). Elevene får visualisert fagstoffet og får da en erfaring som kan bidrar til økt forståelse, konsentrasjon og motivasjon (Statsped, 2021).

Utfordringen med VR utstyr er først og fremst at det koster en del penger, hvis man skal få et klassesett med program som skal kan brukes i undervisningen i for eksempel anatomi og fysiologi. Nå skal det være sagt at det finnes billigere alternativer hvor en kan bruke sin egen mobil, som en veldig godt kan bruke i for eksempel undervisning i kommunikasjon.

Det kreves en vis teknisk innsikt, kunnskaper om VR briller, samt pedagogiske ferdigheter for å ta det i bruk i klasserommet. Lærerne må sette seg inn i hvordan en skal bruke VR briller i undervisningen med fokus på læring og at det ikke bare blir spill og moro. Så her forutsetter det for å lykkes i god opplæring, å avklare formålet og ha tydelige pedagogiske rammer.

Det er også en utfordring at enkelte brukere kan rammes av kvalme og svimmelhet ved bruk av VR briller.

Men den erfaringen jeg har er positiv og min oppfatning er at det er et godt verktøy å bruke i undervisningen, sammen med andre metoder for å variere undervisningen. Elevene får en aktiv rolle i læringsprosessen. Jeg tror at elevene synes det er gøy og spennende, som forhåpentligvis fører til økt motivasjon og engasjement blant elevene.

Kommentarer er skrudd av for Muligheter og utfordringer ved bruk av VR briller i skolen

Filed under Uncategorized

Comments are closed.