Etiske utfordringer

Dersom en skal ta i bruk sosiale medier i undervisningen er det viktig å tenke gjennom de etiske utfordringene en kan møte på, i forkant av undervisningen. For det første er det viktig å reflektere og vurdere litt rundt hvilke sosiale medier som er relevante, og som vil underbygge elevenes læring og inkludere hele klassen i et fellesskap. 

Det er svært ulikt fra hjem til hjem hvor mye elevene får bruke sosiale medier, og hvilke de får lov til å bruke. Dersom en tar i bruk medier som f. Eks Facebook eller Snapchat er det ikke sikkert at alle elevene har tilgang til dette, eller får lov til å bruke dem. Dersom en tar i bruk slike apper i undervisningen kan det fort føre til at noen elever føler seg rare eller sett ned på dersom de ikke får lov til å ha disse appene. På skolen snakkes det også veldig mye blant elevene om ting som skjer på sosiale medier. For de elevene som kanskje ikke er på sosiale medier og får med seg det som skjer, kan det være ekstra sårende dersom mediene også tas i bruk i undervisningen.

Et annet element jeg ønsker å trekke inn går personvernopplysninger. Veldig mange sosiale medier krever at elevene oppretter profiler. Dette er et omdiskutere tema, og det er gjerne noe mange foreldre stiller spørsmål til. Som lærer bør en derfor rådføre seg med kollegiet og rektor for hvilke medier som kan være relevante, og hvilke en bør unngå. Det er også lurt å rådføre seg med foreldre før en gir klassen beskjed om å opprette profiler på ulike nettsider. Utfordringer rundt personvern går også på deling av bilder og videoer av medelever. Alle elever skal føle seg trygge i klasserommet, og det skjer ikke dersom det til stadig blir spredd bilder eller videoer fra ting som skjer i klasserommet.

Den siste etiske utfordringen jeg vil trekke frem er at kommunikasjon gjennom sosiale medier ofte kan være vanskelig for mange elever. Det blir mye lettere å komme med negative kommentarer og påstander om andre elever når en ikke er fysisk sammen. De unge i dag er også veldig flinke til å utvikle et eget språk, og for en lærer kan det noen ganger være vanskelig å fange opp mobbing på sosiale medier, fordi elevene skriver på en måte som lærere ikke forstår. Her er det også veldig viktig at klasseleder har gode rammer og rutiner for å unngå negativ kommunikasjon blant elevene.

Kommentarer er skrudd av for Etiske utfordringer

Filed under Innlegg

Comments are closed.