Samhandling og kommunikasjon – eTwinning

eTwinning er en plattform som opprinnelig er designet for lærere. Denne plattformen kan være et godt hjelpemiddel for lærere som trenger hjelp eller inspirasjon til arbeidsformer og prosjekter i skolen. Spesielt i disse tider med nedstenging og mindre mulighet til å reise med klassene kan en plattform som eTwinning være et godt alternativ. Her kan lærer utveksle blant annet idéer og prosjekter.

 

eTwinning kan også være et spennende verktøy å bruke i selve undervisningen. Det kan være et spennende verktøy for å lære elevene å samarbeide med andre elever de ikke kjenner. Det er også en ypperlig måte å vise elevene hvor enkelt det er å få kontakt med mennesker i nabobyen, eller til og med helt på andre siden av jordkloden. eTwinning kan for eksempel brukes til å innhente informasjon om samme tema på ulike steder og elever kan da sammenligne funn og informasjon, for eksempel en oppgave om vegetasjonen et annet sted ved å få direkte kommentarer fra personer som bor på stedet en undersøker. Eller de kan lære om kulturarv gjennom deres nettkatalog kalt Europena, som er presentert her. 

 

Gjennom arbeidskrav 6 har vi gjort oss flere erfaringer. Noen positive, og noen ikke fullt så positive. Først og fremst syns vi opplegget var spennende. Det er interessant hvordan man kan samarbeide med mennesker helt andre steder på en enkel måte og å få se et eksempel på hvordan to ulike fag kan settes sammen til en oppgave. Dette kan være med på å skape engasjement hos elever og lærere. I tillegg har vi erfart at det ikke alltid er like lett å samarbeide med andre som ikke snakker eller forstår språket vårt. Det har gitt noen vanskeligheter, men heldigvis ikke de største. 

 

Videre fikk vi begge erfare at ikke alle studenter jobber like effektivt, eller like bra i lag. I en oppgave som dette ville vi hos elever i grunnskolen satt opp flere “delfrister”. På denne måten kan man unngå at man plutselig får veldig dårlig tid. Ane fikk erfare dette ved at de svenske studentene drøyde med å lage innholde til oppgave formene de hadde blitt enige om, og at det derfor ble liten tid for henne til å ordne utformingen av spillet. Bendik opplevde ikke samme utfordring, fordi han var også med i arbeidet med å lage innholdet i spillet. Men han opplevde det også som utfordrende å finne tidspunkter alle de tre studentene hadde mulighet til å møtes digitalt og arbeidet med prosjektet. Utover dette har våre erfaringer gjort at vi tenker dette kan være en fin mulighet i skolen, dersom retningslinjene er gode og tydelige for elevene. Det kan gi gode muligheter for samarbeid og å utvikle kunnskaper om flere deler av befolkningen,  eller å “åpne dører mot verden og fremtiden”, som det står i Fagfornyelsen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 4). Det kan også være med på å vise hvordan ulike oppgaver kan utføres av ulike mennesker.

 

Kilder:
Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Hentet fra: overordnet-del—verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf (regjeringen.no)

 

Spillet Ane utviklet sammen med sine svenske samarbeidspartnere var et escape room spill om engelsk grammatikk. Dette ble laget i et google skjema dokument. Spillet kan testes ut her.

Kommentarer er skrudd av for Samhandling og kommunikasjon – eTwinning

Filed under Innlegg

Comments are closed.