Hvordan spiller alder til elevene inn når du skal bruke sosiale medier i undervisningen?

Bruken av sosiale medier varierer fra de ulike alderstrinnene, dette kommer gjerne av tilgang og aldersbegrensninger. På de minste trinnene ser vi en økning i bruken av medier som youtube, som oftest med godt oppsyn av foreldre. Men andre sosiale medier som facebook og snapchat er ikke like relevant da de ikke har den samme tilgangen til mobiler eller den samme kunnskapen til å navigere seg gjennom appene eller nettsidene. Hos de minste er det derfor relevant å skulle undervise om soaiela medier, men i en mindre omfattende grad. Bruken av sosiale medier er heller ikke like stor hos de yngre, men med kanaler som youtube kan vi finne gode og informative videosnutter som kan gi et avbrekk i hvordan man underviser. 

Går vi opp til mellomtrinnet ser vi at flere elever får egne mobiler og tilgangen blir derfor lettere, men også her må de har foreldres tillatelse for å opprette brukere hos de fleste sosiale medier. Dette gjør at begrensningen for hva de får bruke og gjøre på sosiale medier blir begrenset og lette kontrollert. Foreldre kan lage avtaler med barnet om hvordan de sosiale mediene skal brukes fram til de selv har lov til å opprette egne kontoer. Siden flertallet av elever får en mobil i løpet av mellomtrinnet er det viktig å undervise om bruken av sosiale medier, det kan være lurt å ha en åpen dialog med foresatte om hvordan de lar elevene bruke mobilen og trekke dette med inn i undervisningen. Det er også mer vanlig at elever får bruke data eller ipad mer hyppig i klasserommet til å søke etter informasjon som gjør muligheten for å søke rundt på youtube og andre sosiale medier større. Med en økende bruk er det også viktig å øke bevisstheten rundt bruken gradvis. Det er også viktig å tenke på at jo tidligere en innfører en god bruk av sosiale medier jo lettere vil det være å forebygge uønsket adferd som mobbing og “virring” i timene. 

Mange sosiale medier har aldersgrenser rundt 13 år. Det er derfor på ungdomskolen at elever kan få bevege seg fritt ut i en verden av apper og nettsider på egenhånd. Tilgjengelighet blir derfor større i tillegg til at elevene er eldre med mer kompetanse om verden og hva de kan søke etter. Hvis elevene har fått en god innføring i bruken av sosiale medier allerede på barneskolen kan dette legge ett godt grunnlag for den videre utviklingen av deres digitale dømmekraft. Ikke bare mot hvordan man bruker sosiale medier mot medstudenter, men også hvordan det kan brukes faglig. Sosiale medier er i større grad en viktig del av hverdagen enn hos de yngre elevene. Ved å trekke dette inn i undervisningen kan vi relatere fagene de skal lære til deres hverdag, i tillegg til å kontinuerlig arbeide mot en trygg bruk av sosiale medier på deres fritid.

Sosiale medier har ofte i skolen blitt brukt til å vise elever hvor fort informasjon sprer seg via internett, dette kan gjøres på alle trinn og kan være en oppvekker for mange. Det kan da hjelpe dem med å forstå at hva man deler burde begrenses for sitt eget personvern. 

På nettsiden til medietilsynet kan man finne ulike råd og tips om hva som er viktig å tenke på når barn får bruke enkelte sosiale medier: https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/sosiale-medier-slik-fungerer-de-og-dette-bor-du-tenke-pa/#anchor_8988 

 

Det er ikke alltid lærere og elever har samme syn på hvordan sosiale medier og den digitale verden fungerer for elever. Filmen viser hvordan elevene selv ser på sin digitale verden. Dette vier at der er viktig at vi som lærere er flinke til å ha en god dialog med elevene våre. 

Kommentarer er skrudd av for Hvordan spiller alder til elevene inn når du skal bruke sosiale medier i undervisningen?

Filed under Innlegg

Comments are closed.