Sosiale medier som kommunikasjonsverktøy

De siste tiårene har det skjedd store endringer i hvordan vi kommunisere med hverandre i hverdagen. Vi har gått fra å ringe og sende tekstmeldinger til enkeltpersoner, til å sende bilder, ha videosamtaler og gruppesamtaler på sosiale medier. De sosiale mediene har vært banebrytende for hvordan vi kan kommunisere med andre mennesker, uten fysisk å være sammen. I denne teksten skal vi reflektere litt over hvordan kommunikasjon gjennom sosiale medier kan hjelpe i arbeidet på skolen, både kollegialt og med elever.

Veldig mange, for ikke å si alle lærere på norske skoler har smarttelefoner og tilgang på en rekke sosiale medier. Noen eksempler er Facebook, Instagram og Snapchat. Disse appene byr på en rekke muligheter for å kommunisere lett med andre kollegaer i skolen. På Facebook kan man for eksempel opprette grupper hvor man kan dele innlegg med hele kollegiet, dele bilder, videoer, lenker og så videre. Messenger er også en app som blir mye brukt til gruppesamtaler. Sammenlignet med Facebook er Messenger mer egnet som en meldingstjeneste, mens Facebook er mer egnet til kunngjøringer o.l.  Selv om veldig mange lærere er aktive på disse mediene, er det viktig å tenke over at ikke alle nødvendigvis er det, og det bør en ta hensyn til. For det første kan det bli vanskelig for de eventuelle personene å få med seg all informasjonen, og for det andre kan det føle til at de føler seg ekskludert.

Google Classroom er en nettside som er blitt svært mye brukt de siste årene, etter at alle elever på grunnskolen fikk en til en dekning med hver sin Chromebook. En av de store fordelene med dette mediet er at alle elevene, samt alle lærerne får tilgang til dette. Her kan lærere dele kunngjøringer raskt og enkelt for elevene, men også kollegialt. I tillegg er Google Classroom en veldig god mulighet for elevene til å levere oppgaver og arbeid de holder på med, og lærere får da samlet alt i et felles forum. Dette er en god mulighet for læreren til å gi underveisvurderinger, og kan støtte opp om vurdering for læring.

Kort sagt byr sosiale medier på en rekke fine muligheter til kommunikasjon. Videre i denne teksten skal vi se litt nærmere på noen utfordringer med å bruke sosiale medier i skolen, blant annet knyttet til alder og etikk.

Kommentarer er skrudd av for Sosiale medier som kommunikasjonsverktøy

Filed under Innlegg

Comments are closed.