Skolebibliotekkunnskap ved UiA

Grunnen til at jeg valgte å studere Skolebibliotekkunnskap var at jeg ønsket å studere videre i en bibliotekfaglig retning.

Min egen erfaring fra skolebibliotek kommer fra egen skoletid. Det jeg kan huske er lite bibliotektid, lite bruk av bibliotek i undervisning, men samtidig en ressurs for å finne nye leseopplevelser og et sted å være. Dette er 10-20 år siden, og artikkelen «Store forskjeller på skolebibliotek i Bergen» viser at det fremdeles er store forbedringspotensialer, spesielt i dette området. I denne artikkelen belyses situasjonen på skolebibliotekene i Bergen. Av 66 skoler, er det kun 5 som har ansatt skolebibliotekar med en stillingsprosent på over 50.

Ved å utdanne skolebibliotekarer tror jeg skolene og elevene kan få et løft. Det er mye å hente på å satse på en skikkelig bibliotekplan, egen skolebibliotekar med høy nok stillingsprosent som kan være en ressurs og bidragsyter i samarbeid med lærerne.

For meg er det viktig å utvikle meg som en formidler, og lære ulike teknikker og måter å skape leseglede på for barn og ungdom. Da tror jeg grunnlaget vil være å ha en god oversikt og kjennskap til litteraturen som er tilgjengelig. Da vil man også kunne skape en formidlingskultur som åpner for meningsutveksling og forståelse for materialet. Samtidig er jeg opptatt av at opplæring av god informasjonskunnskap og kildekritikk er noe som skolebibliotekene kan bidra med. Jeg ønsker å være en en ressurs, formidler og mediator for for skoleelever, og bidra til økt leselyst!

Foto: Gol bibliotek – https://flic.kr/p/9bb9on