Lavinefarer og sikkerhed

Lavinefarer opdeles på en skala fra 1-5.
1 betyder lille eller ingen lavinefare
2 betyder lille lavinefare
3 betyder betydelig lavinefare og her skal man tage de fornødne forholdsregler
4 betyder høj lavinefare og her bør man blive hjemme medmindre man er meget erfaren og tager alle forholdsregler, og det er nødvendigt at tage ud.
5 betyder meget høj lavinefare og her bør man blive hjemme