Oppdrag 4: Programmering i skolen

Vi har tidligere jobbet en del med programmering på papir ved hjelp av piler. Dette har vi så overført til å programmere Blue-Bot’er. Det har vært timer eleven har kost seg i.

I dette oppdraget valgte jeg å presentere Schratch Jr for eleven. Dette er et program jeg ikke har jobbet med før, men jeg opplevde at det var enkelt å sette seg inn i .

Vi jobbet først fritt for å bli kjent med programmet. Noen av elevene tok veldig raskt hva de skulle gjøre, mens andre trengte mer hjelp. Jeg opplevde imidlertid at alle fikk det til til en viss grad og det var stor læringsaktivitet og læringsglede i klasserommet.

Vi har det siste perioden jobbet med verdensrommet, og elevene fikk derfor i oppgave å lage hver sin fil fra verdensrommet. De skulle bruke minst to forskjellige bakgrunner og ha bevegelse i hvert bilde.

Det ble mange gøye filmer. Her ser dere bilder fra en av de mer avanserte (elev, 7 år).

Oppdrag 3: Digital dømmekraft

Jeg valgt å jobbe med nettvett, da dette er viktig å få inn allerede når eleven er små.

Nå har vi en periode jobbet med nettvett på 2.trinn. Vi har brukt Redd Barnas nettvettsregler som utgangspunkt.

Redd Barna har også flere fine filmer som supplement til nettvettreglene. Det har vært noen fine timer med gode samtaler og diskusjoner.

Nettvettsplakaten med QR-koder henger i klasserommet, slik at det er enkelt å repetere de ulike reglene.

Oppdrag 2: Spill i klasserommet

På oppdrag 2 valgte jeg å lage Jeopardy.

Jeg laget et Jeopardy-spill med følgende kategorier: Trafikk, Dyr i skogen, Alfabetet og Tallene til 20. Dette er emner som vi akkurat er ferdige med eller som vi holder på med i 2.klasse nå.

I går prøvde jeg ut Jeopardy-spillet på stasjonsgrupper. Elevene var engasjerte og spente på spørsmålene. Det var spesielt spennende å se poengene.

Noen grupper kalkulerte seg også fram til hvilke spørsmål og poengsummer de skulle velge for å vinne. Dette varierte på de ulike stasjonsgruppene, ikke alle kom på denne muligheten. Dette var en ekstra bonus i forhold til læring og strategi.

Jeg erfarte at det burde vært flere spørsmål i hver kategori eller flere kategorier, siden elevene ble raskere ferdig enn det jeg hadde beregnet.

Gjennomføringen i klasserommet gikk fint. Spillet fungerte uten problemer. Vi brukte SmartBoard til å spille selve spillet på.

Elevene gav positive tilbakemeldinger.

Jeg tenker at Jeopardy er en oppgave som elevene kan være med å lage spørsmål til neste gang.

Jeg valgte å lage spillet i PowerPoint. Jeg brukte denne filmen på Youtube som mal.

Jeg har strevd litt med hvordan jeg kan få vist Jeopardy-spillet her på bloggen. Jeg får ikke alle handlingene til å virke på google slides og heller ikke i online versjonen på PowerPoint. Dersom du åpner spillet i skrivebordsversjon, virker alt som det skal, – håper jeg.

Gi meg gjerne tilbakemelding, dersom det er noe som ikke virker.

Her finner du mitt Jeopardy

2.trinn spiller Jeopardy

Arbeidsprogrammet som ble vikaropplegg.

Det er ikke alltid alt går etter planen, det gjorde det ikke for meg den dagen jeg skulle bruke valgtavlen som arbeidsprogram. Jeg var dessverre hjemme og valgtavlen ble et vikaropplegg.

Tilbakemeldingen fra vikaren var at eleven jobbet godt. Flere måtte ha litt hjelp, siden dette var første gangen de prøvde en valgtavle. Eleven hadde nok oppgaver og oppgavene var passe variert. Elevene gav også gode tilbakemeldinger på at det hadde vært gøy og spennende å jobbe med valgtavle.

Jeg ser at jeg neste gang ikke trenger like mange oppgaver. De aller fleste fikk bare gjort «må»-oppgavene.

Ut fra tilbakemeldingene er det en oppgave og arbeidsmåte som er vel verdt å prøve på nytt en annen gang, og da vil jeg selv være tilstede for å vurdere.

Valgtavle

I morgen er jeg klar til å bruke valgtavle sammen med elevene mine på 2. trinn.

Jeg har laget et arbeidsprogram, og elevene skal jobbe i basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Valgtavlen er laget i PowerPoint og eksportert til Google Docs for å presenteres her. Elevene får den presentert på Showbie. Showbie er den digital læringsplattformen som er kjent for elevene.

Det blir spennende å se hvordan elever helt ned i 6-7 årsalderen klarer å jobbe med en slik oppgave.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSL3LRLzGn-5o8YDt1XIULa9VLLQsgqZjBSYI5qby1s-su7ev8sMGUrXCLs3WbXrsVulQe_n8sL26Ga/pub?start=false&loop=false&delayms=10000&slide=id.p1

Fordelen med en valgtavle er at eleven kan jobbe i sitt eget tempo og de vet hele tiden hva de kan gjøre videre når de er ferdig med en oppgave. I tillegg kan en del av oppgaven tilpasses individuelt, slik som i Aski Raski og Campus Inkrement. Elevene får selv styre i hvilken rekkefølge de gjør oppgavene. Læreren kan også bli noe frigjort til å kunne hjelpe de elevene som trenger det, da de sterkeste eleven kan fortsette sin egen progresjon uten å måtte spørre hva de skal gjøre etterpå.

En ulempe kan være at noen gjør oppgavene halvveis og ikke jobber like godt med alt fagstoffet. På noen av oppgaven kan jeg som lærer se hva elevene har gjort, på andre oppgaver kan jeg det ikke.

Ved å jobbe med valgtavle får elevene trening i å ta ansvar for egen læring og til å strukturere seg slik at alle oppgavene blir gjort. De får forhåpentligvis en følelse av at de selv bestemmer hva de skal gjøre, i og med at de velger sin egen rekkefølge på arbeidet.

Starten på en blogg…..

I dag har jeg hatt første samling på studiet «Fremtidens profesjonsfaglige digitale kompetanse» (IS-912) ved UiA.

Min første oppgave er å opprette en blogg.

Her på denne bloggen kan dere følge meg og mitt arbeid i forhold til studiet.