Oppdrag 5: Teknologi i undervisningen

Jeg har undervist på småtrinnet i over 8 år, og teknologien er blitt en selvfølge i mine timer. Digital tavle med mulighet til film og lydbok, samt apper og skriveprogram er godt innarbeidet i min daglige undervisning.

Er det en dag teknologien svikter meg som at nettet er nede eller noe utstyr er defekt, kan det skape utfordringer og litt ekstra hodebry for undervisningen min.

Jeg ser stor verdi av å bruke teknologien når jeg underviser. Timene blir varierte, elevene får lov til å engasjere seg. De får presentert temaet på flere forskjellige måter og de har mulighet til å jobbe selvstendig med stoffet etterpå.

Nå er det viktig for meg å si at jeg har stort fokus på å ha elementer i timen min som ikke inneholder skjerm også. Elevene skal få lov til å være taktile og bruke hendene med å sette sammen konkreter, tegne , skrive eller bygge.

Et samspill mellom digitalt og analogt fungerer godt på mine elever, de liker godt at det er variasjon og det må kommenteres at flertallet utrykker at arbeidsmetoder og formidling med teknologi er det elevene selv sier at de foretrekker.

Selv hjelper teknologien meg til å være godt forberedt, den hjelper meg til å spare tid, fenge og inspirere elevene. De aller fleste timene mine inneholder noen elementer av teknologibasert undervisining der det lar seg gjøre. Teknologien hjelper meg også til å lett kunne dele et undervisningsopplegg med mine kolleger, og ikke minst låne andres opplegg. Dettet gir oss en fin bank med pedagogisk opplegg som lett kan justeres og brukes uten mye ekstra jobb.

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Legg igjen en kommentar