Oppdrag 4: Programmering i skolen

I dette oppdraget skal vi utforske programmering og her er det mye å velge mellom.

Skolen jeg jobber på har litt forskjellig utstyr som kan brukes når man introduserer programmering. Jeg har selv vært borti både bee-bot og sphero kuler. Vi har også jobbet med ulike spill som har hensikt i å gi en begynnende forståelse over programmering. Kjenner at jeg er langt fra utlært på programmeringsfronten, men jeg anser meg som godt i gang.

Programmering er et tema og en aktivitet som elevene synes er gøy, det engasjerer og motiverer til elevaktivundervisning. Her kan elevene teste ut og utforske etter en kort innføring på fremgangsmåten.

Nå når vi har hatt programmering som tema på studiet fikk vi flere tips. Jeg har valgte å se nærmere på Scratch Junior. I og med at jeg jobber med de yngste elevene så jeg flere muligheter i dette programmet.

  • La elevene bli kjent med prinsippet koding.
  • Programmere bilder som læringsvennen kan bruke som skrivestarter.
  • Lage en interaktiv historie der de får trent på elementer som trengs for historiefortelling.
  • Programmere små fortellinger der de øver på å skrive dialoger mellom karakterene.

Dette er sikkert bare noen av mulighetene man kan bruke Scratch junior til, her er de bare å være kreativ. Liker også veldig godt at de ikke må kunne lese for å utføre kommandoene og lage historiene, dette passer utmerket på de lave trinnene og det er lett å differensiere til elevenes ulike nivå.

Gleder meg til å ta det i bruk. 🙂

1 Comment

Filed under Uncategorized

One Response to Oppdrag 4: Programmering i skolen

  1. Spennende å lese hvordan du har jobbet med programmering i klassen.

Legg igjen en kommentar