STARTSIDE
Geometri Tall og tall-
forståelse
Tallfølger
Tallrekker
Trigono-metri Funksjon
Graf
Derivasjon/
Integrasjon
Sannsynlighet/
Kombinatorikk/
Statistikk
Algebra
og tallteori
Fraktaler
 

Galleri DigiVitalis

Bruk av animasjoner som støtte til forståelse i matematikk

Sist oppdatert: 09.05.06         Kontakt - Tilbakemeldinger - Hjelp og tekniske krav

Hjelp og tekniske krav til programvare

Legg merke til at hver animasjon på ressurssidene er merket med en bokstav i første kolonne. Dersom du ikke får opp en animasjon, merk deg denne bokstaven og slå opp i tabellen under hvilken spesiell støttefunksjon eller innstilling som kreves for at nettleseren skal kunne vise animasjonen.

Animasjoner merket med   Tips til installasjon og oppsett:
F for Flash-animasjon trenger støtte for
Macromedia Flash
Dersom nettleseren mangler støtte for Macromedia Flash kan du installere Flash Player ved å klikke på Get macromedia FLASH PLAYER og følge instruksjonen.
S for Shockwave trenger støtte for
Macromedia Shockwave
Dersom nettleseren mangler støtte for Macromedia Shockwave kan du Shockwave Player ved å klikke på Get macromedia SHOCKWAVE PLAYER og følge instruksjonen.
A for Applets

trenger støtte for
Java

Dersom nettleseren mangler støtte for Java, kan du laste ned og installere Sun Microsystems Javas RT-module ved å klikke Get J2SE, velge Runtime Environment (JRE) og følge instruksjonen. For noen av appletene trenger du Java3D. Last ned Java 3D Software (nyeste versjon) følg instruksjonen. Evt. les Hjelp.

C for CabriJava Applets trenger nettleser
som er CabriJava kompatibel

Nettleseren må kunne støtte Java 1.1 eller nyere versjoner slik som f.eks. Internet Explorer 5/5.5/6, Netscape 6/7, Mozilla Firefox gjør.
Se Cabris oversikt over ikke CabriJava kompatible nettlesere og CabriJava kompatible nettleserversjoner.