STARTSIDE
Geometri Tall og praktisk
regning
Tallfølger
Tallrekker
Trigonometri Funksjon
Graf
Derivasjon/
Integrasjon
Sannsynlighet/
Kombinatorikk/
Statistikk
Strategi og modell Fraktaler
 

Galleri DigiVitalis

Bruk av animasjoner som støtte til forståelse i matematikk

Sist oppdatert: 09.05.08         Kontakt - Tilbakemeldinger - Hjelp
1 2 Emne Animasjon Kan brukes til Stikkord Mer Kilde
Tallforståelse
J I Tallet p Tilnærmet verdi av pi

Utprøving
Finne tilnærmet
verdi til p

Omskrevne/innskrevne
regulære mangekanter
i sirkel med radius 1
Siri Bjorvand
F I Faktorisering Slaget om faktorene

Slaget om faktorene
Faktorisere tall og finne strategi

Bruker velger et tall og maskinen plukker tall

OBS
spille
regler

UiA, TEKREAL
J I Faktorisering Langfinger 1
Spill Langfinger 1
Faktorisere tall og finne strateg
Bruker og maskin spiller mot hverandre Siri Bjorvand
J I Faktorisering Langfinger 2

Spill Langfinger 2
Faktorisere tall og finne strateg

Bruker velger et tall og maskinen plukker tall Siri Bjorvand
J I Primtall Sil ut sammensatte tall

Undersøke metode for å finne primtall

Erathostenes' såld for å beregne primtall. Sile ut sammensatte tall.
Byrge Birkeland
J I Overslag Ta et overslag

Trene på overslagsregning
Valuta

Hva koster varen i norske kroner? Ta et overslag. Velg mellom 3 svar. Siri Bjorvand
J I Overslag


l / l-h / l-h-b

Trene på
overslagsregning
Volum prisme
Hvor mange liter ei eske?
Varier lengde/bredde/høyde. Velg omtrentlig svar.
Siri Bjorvand
J I Overslag


Trene på
overslagsregning
Volum sylinder
Hvor mange liter en sylinder?
Varier radius/høyde.
Velg omtrentlig svar.
Siri Bjorvand
J I Målestokk

Forminske i valgt målestokk Linje Siri Bjorvand
J I Målestokk

Forminske i valgt målestokk Kvadrat Siri Bjorvand
J I Målestokk

Forminske i valgt målestokk Kube Siri Bjorvand
Tall på tallinjen
F I Desimaltall Velg vanskelighetsgrad / enheter på tallinjen

Lese av desimaltall
fra tallinja.
Velg vanskelighetsgrad
Inkl. test

Tallenes plassering på tallinjen. Sml. Breiteig og Venheim: Matematikk for lærere I
Cornelia Brodahl
F I Desimaltall Test 1 - lese av på tallinjen Lese av desimaltall.
Test 1
-"-
Cornelia Brodahl
F I Desimaltall Test 2 - lese av på tallinja Lese av desimaltall.
Test 2
-"-
Cornelia Brodahl
Tall på standardform
F I Store og små tall

Anskueliggjøre
store og små tall. Eksempler i meter.

Fra hydrogenatomets diameter til universets lengde. Cornelia Brodahl
F I Store og små tall
Oppgavebok

Standardform og prefisker for tierpotenser
Repetere/oppdage.
Innebygd hjelp.

Oppgavebok. Masse, hastighet, lengde. Prefikser for tierpotenser. Hva er nærmest gitt tall?
Cornelia Brodahl
F I Store og små tall
Quiz

Standardform og prefisker for tierpotenser
Repetere/oppdage/teste.
Innebygd hjelp.

Quiz. Masse, hastighet, lengde. Prefikser for tierpotenser. Hva er nærmest gitt tall?
Cornelia Brodahl
F I Konvertere fra standardform til vanlig form
Konvertere fra standardform
Regne om fra standardform
med "kalkulator"
Fra standardform til vanlig form Cornelia Brodahl
F I Konvertere fra vanlig form til standardform
Konvertere til standardform
Regne om fra vanlig form med "kalkulator"
Fra vanlig form til standardform Cornelia Brodahl
F I Store tall på standardform
Demo: Hvordan regne om til standardform?
Demo. Regne store tall om til standardform. Store tall til standardform Cornelia Brodahl
F I Små tall på standardform
Demo: Hvordan regne om til standardform?
Demo. Regne små tall om til standardform. Små tall til standardform Cornelia Brodahl
Praktiske problemer
F I Problemet med de to vannbøttene
Problemet med de to vannbøttene

Grublis. En skal oppnå et bestemt volumetrisk mål.

Et praktisk problem som bygger på et theorem i abstrakt tall teori.

 

Duncan
Keith
til norsk av C.B.

Tall og praktisk regning - Andre lenkesamlinger
D
B
Tall og praktisk regning 1M

Potenser og tall på standardform, store og små tall, prisindeks, kroneverdi, proporsjonalitet, tallenes plassering på tallinjen, løse likninger, avrunding, kvadratrøtter, enheter, brøkregning, prosentregning, faktorisering, potenser og gjennomsnitt, tallsystemer

Malakoff Vgs
D
B
Algebra og tallteori
3MZ

Omforme og løse ligninger og ulikheter. Grunnleggende begreper og metoder i tallteori:
Omforme og forenkle ligninger og ulikheter. Kvadratsetning, Pascals trekant, binomialformelen. Entydig primtallsfaktorisering. m.m.

Malakoff Vgs

 

         
 
1 - Format/utviklingsverktøy:   A for applets, F for Flash-animasjon, E for Excel-regneark, P for andre programmer, S for Shockwave, G for Gif-animasjon, D for diverse.
2 - Interaktivitet:   I for interaktiv. N for ikke-interaktiv ("film")