STARTSIDE
Geometri Tall og praktisk
regning
Tallfølger
Tallrekker
Trigono-metri Funksjon
Graf
Derivasjon/
Integrasjon
Sannsynlighet/
Kombinatorikk/
Statistikk
Strategi og modell Fraktaler
 

Galleri DigiVitalis

Bruk av animasjoner som støtte til forståelse i matematikk

Sist oppdatert: 09.05.08         Kontakt - Tilbakemeldinger - Hjelp
1 2 Emne Animasjon Kan brukes til Stikkord Mer Kilde
Derivasjon
F I Den deriverte som grenseverdi Skisseblokk (storyboard)
Illustrasjon

Gitt graf. Start/stopp.
Fra sekant til tangent.
Veien til formelen for den deriverte til funksjon f i et punkt

Veil. Franz Embacher, Petra Oberhuemer,
mathe-online.at.
*CB/HO
J I Den deriverte - definisjonen Skisseblokk (storyboard)
Illustrasjon
Gitt graf
Dynamisk diagram
  Franz Embacher, Petra Oberhuemer
mathe.online.at
J I Den første deriverte Puzzle
Repetisjon/Øvelse
Høyreklikk rød knapp.
Dra og slipp.
Ved feil, be om forklaring.
Polynomfunksjoner
  Franz Embacher, Petra Oberhuemer
mathe.online.at
J I 1. og 2. deriverte til funksjoner Tegne graf for funksjonen, den første- og den annen-deriverte av funksjonen

Skriv inn funksjonsuttrykket. Se Help for skrivemåte.
Viser kun [-5,5,5,5] for x og y

  Harald Krauß
J I 1. og 2. deriverte til funksjoner 1. og 2. deriverte Tegne graf for funksjonen, den første- og den annen-deriverte av funksjonen Skriv inn funksjonsuttrykket.
Velg skala for aksene.
  Fendt
J I Funksjoner som ikke er deriverbare

Visualisere ikke deriverbare funksjoner

Høyreklikk rød knapp. Kontinuerlig, men ikke deriverbar i noe punkt
Sagbladfunksjon
Sinusfunksjon

  mathe-online.at
Integrasjon
J I Begrepet integrasjon

Intuitiv forståelse av integralet som mål for arealet.
Test eller gruppearbeid

Høyreklikk rød knapp.
Oppgaveark inkludert.
Integralet som mål for arealet.
Stamfunksjon til arealet.

  mathe-online.at
J I Integrasjon av funksjon  f  fra R -> R

Numerisk integrasjon og visualisering av metoder Angi funksjon f(x) og intervall.
Skriv inn f(x) eller velg eksempel.
Velg metode (f.eks. under- og /eller oversum).
  Univ.Innsbruck
J I Riemann-summer for funksjon  f  fra R -> R

Visualisering av begrepet Riemann-sum Angi funksjon f(x) og intervall.
Skriv inn f(x) eller velg eksempel.
Numerisk verdi og avvik

  Univ.Innsbruck
Derivasjon og integrasjon - Andre lenkesamlinger
D
B
Funksjonslære 1X

Ideene som ligger til grunn for derivasjon og integrasjon

  Malakoff Vgs
D
B
Derivasjon og integrasjon 2MX

Det teoretiske grunnlaget for differensial- og integralregningen
Derivasjon av sammensatte funksjonsuttrykk og integrasjon av enkle funksjoner

  Malakoff Vgs
D
B
Derivasjon 2MZ

Derivasjonsbegrepet. Finne den deriverte til enkle funksjoner

  Malakoff Vgs
D
B
Integralregning 3MX

De vanligste metodene til å løse integraler. L øse praktiske problemer ved hjelp av integrasjon

  Malakoff Vgs
D
B
Funksjonslære 3MZ

Derivasjon og integrasjon for enkle uttrykk

  Malakoff Vgs

 

             
1 - Format/utviklingsverktøy:   A for applets, F for Flash-animasjon, E for Excel-regneark, P for andre programmer, S for Shockwave, G for Gif-animasjon, B for sammensatt grafikk, D for diverse.
2 - Interaktivitet:   I for interaktiv. N for ikke-interaktiv ("film")