STARTSIDE
Geometri
Tall og tall-
forståelse
Tallfølger
Tallrekker
Trigonometri Funksjon
Graf
Derivasjon/
Integrasjon
Sannsynlighet/
Kombinatorikk/
Statistikk
Strategi og modell Fraktaler
 

Galleri DigiVitalis

Bruk av animasjoner som støtte til forståelse i matematikk

Sist oppdatert: 09.05.08         Kontakt - Tilbakemeldinger - Hjelp
1 2 Emne Animasjon Kan brukes til Stikkord Mer Kilde
Geometri - Areal
F I Formelen for arealet av en trekant Trekant-brette

Begrepslæring ved å beskrive/ forklare en interaktiv skisseblokk (*).
Illustrasjon til summen av vinklene i en trekant.

Brette

  Cornelia Brodahl
F I Formelen for arealet av en trekant Trekant-dreie

Begrepslæring ved å beskrive/ forklare en interaktiv skisseblokk (*)

Dreie   Cornelia Brodahl
F I Formelen for arealet av et parallellogram Parallellogram

Begrepslæring ved å beskrive/ forklare en interaktiv skisseblokk (*)

Forskyve

  Cornelia Brodahl
F I Formelen for arealet av en drake Drakefirkant

Begrepslæring ved å beskrive/ forklare en interaktiv skisseblokk (*)

Brette/skyve   Cornelia Brodahl
F I Formelen for arealet av et trapes Trapes-sette sammen

Begrepslæring ved å beskrive/ forklare en interaktiv skisseblokk (*)

Sette to sammen   Cornelia Brodahl
F I Formelen for arealet av et trapes Trapes-brette

Begrepslæring ved å beskrive/ forklare en interaktiv skisseblokk (*)

Brette   Cornelia Brodahl
F I En figurs egenskaper og areal firkant-quiz

Test
Repetisjon
Også noen tankevekkende oppgaver

Firkant-Quiz
* Cornelia Brodahl
Geometri - trekanter
J
I
Trekantgeometri Utforske

Velge trekant: Dra i et hjørne. Velg visning med skyvere og radioknapper:
Vinkler, høyder, meridian, inn- og omskreven sirkel, vinkelhalverende, midtnormal m.m.

  Byrge Birkeland
F
I
Vinkelsum i trekanter Vinkelsum i trekanter Demo

Brette

  Cornelia Brodahl
Geometri - Pythagoras
F

I

Pythagoras Pythagoras/katetsetningen

Skisseblokk (storyboard)

 

Bevis
Katetsetning
Forskyve, dreie

  Cornelia Brodahl
J

I

Pythagoras
Pythagoras - vannbekken

Forklare setningens utsagn

 

Litt morsom visualisering med vannskåler

  Thérèse Eveilleau
J

I

Pythagoras Pythagoras-Euklid

- midlertidig ikke på nettet - Skisseblokk (storyboard)

 

 

Bevis Euklid

  Alain Kaegi
J

I

Pythagoras

Endre trekantens form

Bevis skrittvis for valgt trekant

 

Jim Morey

 

S

I

Pythagoras Pythagoras Puzzle

Puzzle
Klikk og dra

Plausibilitetsbetraktning

  NOVA
J

I

Pythagoras Viser at Pyth.setn. gjelder for rettv.trek. Ikke selvinnlysende for alle!   UBC
J I Pythagoras Fendt-Euklids-idé Viser at Pyth./katetsetn.
gjelder for alle rettv.trek.
Katetsetning.
Idéen i Euklids bevis.
  Walter Fendt
J

I

Pythagoras

Endre trekantens form
Undersøk

Proofs using similarity   UBC
J

I

Pythagoras Flere translationsbevis paa siden

Endre trekantens form
Undersøk

Proofs using translations   UBC
J

I

Pythagoras Pappus theorem

Skisseblokk
(storyboard)
start/stopp

Euklid/Pappus   UBC
J

I

Pythagoras Det eldste Pythagoras bevis Skisseblokk
(storyboard)
start/stopp
Det eldste bevis   UBC
J I Pythagoras Diverse bevis

Diverse

Flere bevis   IES
J

I

Pythagoras Foer Pythagoras...

Skisseblokk
(storyboard)
styres med mus

Før Pythagoras:
How ancient Chinese people discovers the same theorem.

  Fu-Kwun Hwang
C

N

Pythagoras Film

Film

 

  anzalone
F

I

Pythagoras Pythagorams

Seks oppgaver til eksperimentering

"Pythagograms"   June Lester
Geometri -kjeglesnitt
J I Definisjon og egenskaper

Definisjonene av de tre typene av kjeglesnitt
Undersøke elementære egenskaper, særlig refleksjonsegenskaper

Skyvere og radioknapper
Artikkel
  Byrge Birkeland
J I Definisjon og egenskaper

Undersøke hyperblers elementære egenskaper

Vertik./horis. halvakser
Slå av/på rutenett, lysstråler, akser, assymptoter
  Byrge Birkeland,
artikkel
J I Definisjon og egenskaper

Undersøke ellipsers
elementære egenskaper

Vertik./horis. halvakser
Slå av/på rutenett, lysstråler, akser, assymptoter
  Byrge Birkeland,
artikkel
J I Definisjon og egenskaper

Undersøke parablers
elementære egenskaper

Flytte brennpunkt
Slå av/på rutenett, lysstråler, akser
  Byrge Birkeland,
artikkel
J I Definisjon og egenskaper

Undersøke generell likning for kjeglesnitt

Skyver for koeffisientene
A, B, C, D, E, F:

  Byrge Birkeland,
artikkel
J I Definisjon og egenskaper

Bli kjent med
anvendelser av kjeglesnitt

Knapper for navigasjon og valge
Iblant flytte med mus

  ies
J N Kjeglesnitt,
tredimensjonalt

Visualisere 3D-sammenheng

Demo (film)   Byrge Birkeland
Geometri - Overflate - Volum
F I Et legemets overflate Overflate-quiz

3 deler med ulik vansk.grad
Repetisjon
Test

Overflate-Quiz
Enkle og sammensatte legemer
  Sven-Tommy Nordhagen, student HiA
Geometri - Tesselering
F I Flislegging Utprøving
Grunnfigurer endres ved å dra i hjørner og/eller sider
Velg form og farge.
  Shodor org
F I Flislegging Utprøving
Lage mønstre skritt for skritt
Dynamisk og interaktiv illustrasjon av den valgte symmetrigruppen
Trinn-for-trinn-guide
Laget med
The Geometer's Sketchpad
  Allan Bergmann Jensen
C I Flislegging

Utprøving
Interaktiv tesselering av mangekanter

Det finnes 14 kjente typer av femkanter som tesselerer.   Ketil Bergesen
F I Flislegging Utprøving
Interaktiv tesselering av femkanter
Cabri Java Tess Test   Ketil Bergesen-
Anne Berit Fuglestad
F I

Flislegging

 

Utprøving
Fylle flaten med fliser
Hands-on manipulatives to learn the basic concepts of fractions, addition and subtraction of fractions   Jacobo Bulaevsky
Geometri - Andre lenkesamlinger
D B Geometri 1M

Areal Vinkler Sirkel
Ellipse Kjeglesnitt
Parabel Hyperbel
Trigonometri

Grunnleggende begreper og resultater i geometri og kunne bruke dem til å løse geometriske problemer i praktiske situasjoner Malakoff Vgs
D B Geometri 1Y

Tesselering
Fraktaler
Gylden snitt Fibonacci

Gjennom konstruksjon, tegning og eksperimenter oppleve visuelle og estetiske sider ved geometrien Malakoff Vgs
D B Geometri 2MX Trigonometri Løse plangeometriske problemer. Regne med koordinatfrie og koordinatiserte vektorer i planet Malakoff Vgs
D B Geometri 2MZ Polyedre Egenskap til polyedre Malakoff Vgs

 

           
1 - Format/utviklingsverktøy:   A for applets, F for Flash-animasjon, E for Excel-regneark, P for andre programmer, S for Shockwave, G for Gif-animasjon, C for CabriJava applets, D for diverse.
2 - Interaktivitet:   I for interaktiv. N for ikke-interaktiv ("film")