STARTSIDE
Geometri Tall og tall-
forståelse
Tallfølger
Tallrekker
Trigonometri Funksjon
Graf
Derivasjon/
Integrasjon
Sannsynlighet/
Kombinatorikk/
Statistikk
Strategi og modell Fraktaler
 

Galleri DigiVitalis

Bruk av animasjoner som støtte til forståelse i matematikk

Sist oppdatert: 11.10.08         Kontakt - Tilbakemeldinger - Hjelp
1 2 Emne Animasjon Kan brukes til Stikkord Mer Kilde
Tallfølger
F I Tallfølger og tallinjen

Visualisering
Trekke konklusjoner for en tallfølges "oppførsel"
Definere konvergens

Et utvalg av tallfølger. Tallfølgens ledd følger etter hverandre med posisjon på tallinjen og numerisk verdi

Veil. Franz Embacher, Petra Oberhuemer,
mathe-online.at
Oversatt til norsk:
CB/HO
Tallfølger og rekker - Andre lenkesamlinger
D B Rekker
2MZ, 3MX

Endelige aritmetiske og geometriske rekker. Uendelige geometriske rekker med konstante kvotienter. Bruke rekker til å utforske geometriske forhold og mønstre og til å løse praktiske problemer f.eks. sparing og avbetalingskjøp

  Malakoff Vgs

 

             
1 - Format/utviklingsverktøy:   A for applets, F for Flash-animasjon, E for Excel-regneark, P for andre programmer, S for Shockwave, G for Gif-animasjon, C for CabriJava applets, D for diverse.
2 - Interaktivitet:   I for interaktiv. N for ikke-interaktiv ("film")