STARTSIDE
Geometri Tall og praktisk
regning
Tallfølger
Tallrekker
Trigonometri Funksjon
Graf
Derivasjon/
Integrasjon
Sannsynlighet/
Kombinatorikk/
Statistikk
Strategi og modell Fraktaler
 

Galleri DigiVitalis

Bruk av animasjoner som støtte til forståelse i matematikk

Sist oppdatert: 09.05.08         Kontakt - Tilbakemeldinger - Hjelp
1 2 Emne Animasjon Kan brukes til Stikkord Mer Kilde
En funksjons graf
F I Temperaturkurve Simulere temperaturforløp.
Observere hvordan grafen kommer i stand.
Registrere lufttemperatur i 1 time. Grafen til T(t) viser "temperaturen som funksjon av tiden".
Veil. Franz Embacher, Petra Oberhuemer.
*CB/HO
F I

Tegne grafer for hånd

Skissere grafens omtrentlige forløp og sammenlign deretter med den nøyaktige grafen. Tegne på skjermen.
Det tilbys funksjons-likninger y = f(x) til en rekke førstegrads- og annengradsfunksjoner
Veil. Franz Embacher, Petra Oberhuemer.
*CB/HO
J I Funksjon og graf Anskueliggjøre
sammenheng.
Repetisjon.
Intro derivasjon.

Dynamisk diagram.
Funksjonsbegrep (tilordning) og en funksjon graf.framstilling.
Høyreklikk rød knapp.

  mathe-online.at
Tegne grafer
J I Grafen til en funksjon f(x)
(tre funksjoner)
Tegne tre funksjoner
f.eks 5sin(x), x^2-1,1/2x+3.
Sammenligne grafene. Evt. finne skjæringspunkter.
Angi funksjoner som tegnes i koordinat-system. Valg som utsnitt, aksenes enhet, rutenett.   Byrge Birkeland
F I Grafen til en funksjon f(x)
(to funksjoner)

Tegne to funksjoner.
Avlese koordinater.
Finne skjæringspunkter.

Angi funksjoner som tegnes i koordinat-system.
Velg intervall på x-aksen. Online-hjelp.

  Norsk opphav,
noe tilpasset v/CB
Polynomfunksjoner, eksponensialfunksjoner
B I Grafen til potensfunksjoner

Elementære funksjonsgrafer på et blikk


x ® x n x ® -xn
Bla mellom ferdige funksjoner   mathe-online.at
J I Gjenkjenne enkle polynomfunksjoner

Repetisjon

Puzzle. Høyreklikk rød knapp. Dra og dropp.
Gjenkjenne grafen utfra fortegn, funksj.verd., posisjon, nullpunkt
  mathe-online.at
J I Gjenkjenne enkle polynomfunksjoner

Repetisjon

Puzzle. Høyreklikk rød knapp. Dra og dropp.
Gjenkjenne funksjonen utfra grafen
  mathe-online.at
J I Parablen toppunkt Demonstrerer et enkelt poeng: at toppunktet for parablen gitt ved y = ax^2 + bx + c ligger på parablen
y
= -ax^2 + c.
Skyver for koeffisientene
a, b og c
  Preben M. Henriksen
Andre kurver
J I Annengradskurver Prøve ut koeffisentenes betydning for grafens forløp

Skyver for koeffisientene
A, B, C, D, E, F:

  Byrge Birkeland
J I Grafen til en parameterframstilling Tegne en funksjon der koordinatene er gitt ved parameterframstilling:
Angi funksjon som tegnes i koordinatsystem.
Velg intervall, akse og rutenett.
  Byrge Birkeland
J I Grafen til en funksjon av to variable Visualisere i 3D
Angi funksjon
Velg detaljer for framstilling med skyvere og knapper
  Byrge Birkeland
Pene grafer
J I Maurer-roser Ta en spasergang på en rosekurve Kurve med polar likning r=sin(kt). Velg antall blader, farge og fyll.   Byrge Birkeland
F I Epi- og hyposykloider Tegne spirograf Spirografer blir
epi- og hyposyklider
  Byrge Birkeland
Funksjoner - Andre lenkesamlinger
D
B
Funksjoner 1X

Forstå funksjonsbegrepet, kunne tegne og tolke funksjonsgrafer, kunne bruke funksjoner i praktiske situasjoner, ha kjennskap til ideene som ligger til grunn for derivasjon og integrasjon

  Malakoff Vgs
D
B
Funksjoner 2MX

Algebra og funksjonslære. Eksponential- og logaritmefunksjoner

  Malakoff Vgs
D
B
Funksjoner 3MX

Trigonometriske funksjoner

  Malakoff Vgs
D
B
Funksjoner 3MZ

Funksjonslære. Naturlige eksponential- og logaritme -
funksjoner. Derivasjon og integrasjon.

  Malakoff Vgs

 

             
1 - Format/utviklingsverktøy:   A for applets, F for Flash-animasjon, E for Excel-regneark, P for andre programmer, S for Shockwave, G for Gif-animasjon, B for sammensatt grafikk, D for diverse.
2 - Interaktivitet:   I for interaktiv. N for ikke-interaktiv ("film")