STARTSIDE
Geometri Tall og tall-
forståelse
Tallfølger
Tallrekker
Trigonometri Funksjon
Graf
Derivasjon/
Integrasjon
Sannsynlighet/
Kombinatorikk/
Statistikk
Strategi og modell Fraktaler
 

Galleri DigiVitalis

Bruk av animasjoner som støtte til forståelse i matematikk

Sist oppdatert: 09.05.08         Kontakt - Tilbakemeldinger - Hjelp
1 2 Emne Animasjon Kan brukes til Stikkord Mer Kilde
Sannsynlighet
F I Sannsynlighetsbegrep Intro - Repetisjon.
Oppgaver.
Regelen om gunstige og mulige.
Oddsen
  Cornelia Brodahl
J I Sannsynlighetsberegning Visualisering.
Kan brukes sammen med konkrete oppgaver.
Valgtre   Byrge Birkeland
F I Stikkprøver

Problematisering.
Inkluderer konkrete oppgaver.

Demo med
oppgavesamling.
Løsningsforslag
Veil. Franz Embacher, Petra Oberhuemer,
mathe-online.at
*CB/HO
J I Normalfordeling

Visualisering av prosessen som fører til normalfordeling

Demo.
Høyreklikk
rød knapp.

n=kontin.variabel
N=antall forsøk

  Franz Embacher, Petra Oberhuemer,
mathe-online.at
Kombinatorikk
F I Det klassiske kule-problemet kulerproblemet

Matematisk nøtt / hjernegymnastikk. Modellbygging.

Visuell konkretisering

Utvikle en strategi og utfør målinger med vekten. Velg antall kuler (1-12) og type avvik av den spesielle kulen. Hjelpemiddel: Huskelapper.
Cornelia Brodahl
Sannsynlighet/Kombinatorikk/Statistikk - Andre lenkesamlinger
D B Sannsynlighetsregning 1M

Sannsynlighesmodeller, valgtre, venndiagram, systematisk oppstilling

  Malakoff Vgs
D B Kombinatorikk og sannsynlighetsregning
2MX
Grunnbegrepene i kombinatorikk og sannsynlighetsteori. Sjanser og sannsynligheter. Løse praktiske problemer   Malakoff Vgs
D B Kombinatorikk og sannsynlighetsregning
2MZ
Grunnbegrepene i sannsynlighetsteori. Sjanser og sannsynligheter. Løse praktiske problemer   Malakoff Vgs
D B Sannsynlighetsregning og statistikk 3MX Sannsynlighetsfordelinger, forventning og varians.
Sammenhengen mellom modellparametere og parameterestimat
  Malakoff Vgs
D B Sannsynlighetsregning og statistikk 3MZ Fordeling og stokastisk variabel, binomisk fordeling, normalfordeling, modellparametere og parameterestimat   Malakoff Vgs

 

             
1 - Format/utviklingsverktøy:   A for applets, F for Flash-animasjon, E for Excel-regneark, P for andre programmer, S for Shockwave, G for Gif-animasjon, C for CabriJava applets, D for diverse.
2 - Interaktivitet:   I for interaktiv. N for ikke-interaktiv ("film")
* -     Animasjonen er oversatt til norsk med vennlig tillatelse av utviklerne.