STARTSIDE
Geometri Tall og tall-
forståelse
Tallfølger
Tallrekker
Trigonometri Funksjon
Graf
Derivasjon/
Integrasjon
Sannsynlighet/
Kombinatorikk/
Statistikk
Strategi og modell Fraktaler
 

Galleri DigiVitalis

Bruk av animasjoner som støtte til forståelse i matematikk

Sist oppdatert: 09.05.08         Kontakt - Tilbakemeldinger - Hjelp
1 2 Emne Animasjon Kan brukes til Stikkord Kilde
Fraktalgeometri
J I Binære trær Kjenne til eksempler på fraktaler og studere iterasjonen Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, vinkler, faktorer.
Byrge Birkeland
J I Ternære trær Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, vinkler, faktorer

Byrge Birkeland
J I Pythagoras-treet Animere oppbyggingen av et fraktal Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, vinkel
Byrge Birkeland
J I Alternerende Pythagoras-tre Animere oppbyggingen av et fraktal Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, vinkel
Byrge Birkeland
J I von Kochs 4 segmentkurve
Animere oppbyggingen av et fraktal Glider/radioknapper for valg:
Snøflak. antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme
Byrge Birkeland
J I von Kochs 4 segmentkurve Animere oppbyggingen av et fraktal Navigere mellom iterasjonsskritt Shodor org
J I von Kochs 4 segmentkurve Animere oppbyggingen av et fraktal Navigere mellom iterasjonsskritt Cynthia Lanius
G N von Kochs 4 segmentkurve Animere oppbyggingen av et fraktal Vist som film (c) 1997 Sun Microsystems
J I von Kochs øy
Animere oppbyggingen av et fraktal Glider/radioknapper for valg:
Snøflak. antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme, tekst
Byrge Birkeland
J I von Kochs 3 segmentkurve

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
Snøflak. antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme, tekst
Byrge Birkeland
J I von Kochs 18 segmentkurve

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme, tekst
Byrge Birkeland
J I von Kochs 30 segmentkurve

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme, tekst
Byrge Birkeland
J I von Kochs 50 segmentkurve

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme, tekst
Byrge Birkeland
J I Sierpinskis trekant

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, tekst
Byrge Birkeland
J I Sierpinskis trekant Animere oppbyggingen av et fraktal Navigere mellom iterasjonsskritt Shodor org
J I Sierpinskis trekant Animere oppbyggingen av et fraktal Navigere mellom iterasjonsskritt Cynthia Lanius
J I Sierpinskis teppe

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, tekst
Byrge Birkeland
J I Sierpinskis teppe Animere oppbyggingen av et fraktal Navigere mellom iterasjonsskritt Shodor org
J I Sierpinskis kurve

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme, tekst
Byrge Birkeland
J I Cesaros kurve

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme, tekst
Byrge Birkeland
J I Drake-kurven

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme, tekst
Byrge Birkeland
J I Levy's kurve

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme, tekst
Byrge Birkeland
J I Polya-kurve

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme, tekst
Byrge Birkeland
J I Peano-kurven

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg: antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv Byrge Birkeland
J I Peanos 7 segmentkurve

Animere oppbyggingen av et fraktal

Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme, tekst
Byrge Birkeland
J I Peanos 13 segmentkurve Animere oppbyggingen av et fraktal Glider/radioknapper for valg:
antall iterasjoner, fyll, intervall, motiv, ramme, tekst
Byrge Birkeland
J I Julia-mengder

Animere oppbyggingen av et fraktal

Skriv inn flere parametre Byrge Birkeland
J I Mandelbrot-mengder

Animere oppbyggingen av et fraktal

Skriv inn flere parametre Byrge Birkeland
F I Mandelbrot-mengden

Animere oppbyggingen av et fraktal

Zoome inn ønsket utsnitt Erling Andersen
F I Mandelbrot-mengden Mandelbrot - zoom inn utsnitt

Animere oppbyggingen av et fraktal

Zoome inn ønsket utsnitt
Punkter får spektralfarge
som tilsvarer antall iterasjoner
Eckhard Roessler
F I Mandelbrot-mengden

Animere oppbyggingen av et fraktal

Zoome inn ønsket utsnitt
Velg farger
Suzanne Aleandre
J I Hilbert-kurve Animere oppbyggingen av et fraktal Navigere mellom iterasjonsskritt Shodor org
J I Jurassic Park fraktal Animere oppbyggingen av et fraktal
En kan ikke brette
arket så ofte selv!
Navigere mellom iterasjonsskritt Cynthia Lanius
J I "Egen" fraktal Tegn egen fraktal og studere iterasjonen.
Observere.
Forandre/velge figur.
Drag red point.
What do you observe? Find as many points as you can.
IES
J I "Egen" fraktal Spill.
Tegn egen fraktal og studere iterasjonen.
Observere.
The Chaos Game.
Velg tre punkter og startpunkt.
Michael Barnsley/
Lloyd Rieber
G N Mandelbrot- og Julia-mengder Animere oppbyggingen av et fraktal Vist som film
Flere eksempler
Yarra Valley Anglican School
Fraktaler - Andre lenkesamlinger
D B Geometri 1Y

Tesselering
Fraktaler
Gylden snitt Fibonacci

Gjennom konstruksjon, tegning og eksperimenter oppleve visuelle og estetiske sider ved geometrien Malakoff Vgs

 

           
1 - Format/utviklingsverktøy:   A for applets, F for Flash-animasjon, E for Excel-regneark, P for andre programmer, S for Shockwave, G for Gif-animasjon, D for diverse.
2 - Interaktivitet:   I for interaktiv. N for ikke-interaktiv ("film")