Oppdrag 3: Plakat om digital dømmekraft

I oppdraget denne gangen er å lage en plakat som skal omhandle digital dømmekraft. Jeg valgte å lage denne plakaten i powerpoint. Jeg laget en vri på innholdet i plakaten. Isteden for å lage en plakat til elevene om temaet har jeg laget en plakat til vi som underviser i klasserommene. Ment som en hjelp og inspirasjon til oss lærere som kan henge på arbeidsrommet eller på personalrommet.

Plakaten inneholder tre ting alle bør minnes på når vi jobber digitalt både privat og i klasserommet. I tillegg er qr-kodene lenker til nettsteder med fine undervisningsforslag til bruk i klasserommet.

Så får vi se om plakaten kan inspirere.

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Legg igjen en kommentar