STARTSIDE
Geometri Tall og praktisk
regning
Tallfølger
Tallrekker
Trigonometri Funksjon
Graf
Derivasjon/
Integrasjon
Sannsynlighet/
Kombinatorikk/
Statistikk
Strategi
og
modell
Fraktaler
 

Galleri DigiVitalis

Bruk av animasjoner som støtte til forståelse i matematikk

Sist oppdatert: 09.05.08         Kontakt - Tilbakemeldinger - Hjelp
1 2 Emne Animasjon Kan brukes til Stikkord Mer Kilde
Tallforståelse
F I Faktorisering Slaget om faktorene

Slaget om faktorene
Faktorisere tall og finne strategi

Bruker velger et tall og maskinen plukker tall

OBS
spille
regler

UiA, TEKREAL
J I Faktorisering Langfinger 1
Spill Langfinger 1
Faktorisere tall og finne strateg
Bruker og maskin spiller mot hverandre Siri Bjorvand
J I Faktorisering Langfinger 2

Spill Langfinger 2
Faktorisere tall og finne strateg

Bruker velger et tall og maskinen plukker tall Siri Bjorvand
F I Problemet med de to vannbøttene
Problemet med de to vannbøttene

Grublis. En skal oppnå et bestemt volumetrisk mål.

Et praktisk problem som bygger på et theorem i abstrakt tall teori.

 

Duncan
Keith
til norsk av C.B.

F I Det klassiske kule-problemet kulerproblemet

Matematisk nøtt / hjernegymnastikk. Modellbygging.

Visuell konkretisering

Utvikle en strategi og utfør målinger med vekten. Velg antall kuler (1-12) og type avvik av den spesielle kulen. Hjelpemiddel: Huskelapper.
Cornelia Brodahl