Galleri DigiVitalis

Animasjoner som støtte til forståelse i matematikk

Galleriet viser interaktive animasjoner fra ulike emneområder i matematikk. Galleriets målgruppe er lærere, lærerstudenter og elever i ungdomsskole og grunnkurs videregående skole.

Ressurssiden er under oppbygging f.o.m. høsten 2004. Siden har sitt utspring i animasjoner som er utviklet på Høgskolen i Agder i ulike prosjekter. De videreutvikles nå til å vise en samling av eksterne animasjoner og interaktive websider, som kan støtte forståelsen av matematikk. Vi er takknemlig for tips til flere pekere som kan inngå i denne oversikten (og for tips om pekere som bør fjernes). Animasjonene kan være laget i ulikt utviklingsverktøy som f.eks. regneark, Flash og Shockwave, Cabri, Java, JavaScript eller PHP.

Det er tatt med en kort info om teknisk, pedagogisk og interaktiv standard til den enkelte ressursen. Noen animasjoner er oversatt til norsk, og til noen er det skrevet tips eller veiledning. Vi er interessert i å få tilbakemeldinger og inviterer til å sende inn forslag om hvordan en aktuell animasjon kan tenkes å bli brukt i matematikkundervisning.

Det gjøres oppmerksom på at animasjoner og interaktive nettsider her er tatt ut av sin opprinnelige didaktiske sammenheng. Noen er utviklet med tanke på spesielle målgrupper eller til en spesiell læringssituasjon, som f.eks. nettundervisning. Andre igjen illustrerer et enkelt matematisk begrep eller poeng. Atter andre er mer generelle og kan finne flere anvendelser.

Kontakt prosjektleder - Tilbakemeldinger - Hjelp og systemkrav
Sist oppdatert: 09.05.08

Geometri Tall og tall-
forståelse
Tallfølger
Tallrekker
Trigonometri Funksjon
Graf
Derivasjon/
Integrasjon
Sannsynlighet/
Kombinatorikk/
Statistikk
Strategi og modell Fraktaler