STARTSIDE
Geometri Tall og tall-
forståelse
Tallfølger
Tallrekker
Trigono-metri
Funksjon
Graf
Derivasjon/
Integrasjon
Sannsynlighet/
Kombinatorikk/
Statistikk
Strategi og modell Fraktaler
 

Galleri DigiVitalis

Bruk av animasjoner som støtte til forståelse i matematikk

Sist oppdatert: 09.05.08         Kontakt - Tilbakemeldinger - Hjelp
1 2 Emne Animasjon Kan brukes til Stikkord Mer Kilde
Trigonomi i rettvinklede trekanter
F I Tallfølger og tallinjen

Visualisering. Oppgave

Anvendelse av tangens. Finn høyden på treet ved hjelp av tangens til en vinkel

  Mediesenteret, HiB
Trigonometiske funksjoner
F I Sinus, cosinus og tangens Periodiske funksjoner: sinus, cosinus, tangens

Visualisering. Definisjon av sinus, kosinus und tangens ved enhetssirkel

Velg funksjon(er), graf(er) tegnes.

  Parabel, HiA
F I Sinus, cosinus og tangens Periodiske funksjoner: sinus, cosinus, tangens

Visualisering. Definisjon av sinus, kosinus und tangens ved enhetssirkel

Velg funksjon, graf tegnes. Undersøk vinkel og koordinater.

  Harald Krauß
Trigonometri, trigonometriske funksjoner - Andre lenkesamlinger
D
B
Trigonometriske funksjoner 3MX

Trigonometriske funksjoner

  Malakoff Vgs

 

             
1 - Format/utviklingsverktøy:   A for applets, F for Flash-animasjon, E for Excel-regneark, P for andre programmer, S for Shockwave, G for Gif-animasjon, B for sammensatt grafikk, D for diverse.
2 - Interaktivitet:   I for interaktiv. N for ikke-interaktiv ("film")